Cover image

Hoe dominanter de ouders, hoe valser het kind

In Amerikaanse media is een discussie ontstaan over de voor- en nadelen van ‘helicopter parenting’, een opvoedingsstijl waarbij ouders controle proberen te houden over zowat elk aspect van het leven van hun kinderen.


Een recent gepubliceerd onderzoek bevestigt de vermoedens van critici van deze opvoedingsmethode. De betrokken onderzoekers concluderen dat kinderen die zich sterk gecontroleerd voelen door hun ouders, zich vaak agressief gedragen tegenover andere kinderen.


Wetenschappers van de universiteit van Vermont ondervroegen 180 startende universiteitsstudenten, hoofdzakelijk meisjes, naar hun relatie met hun ouders en hun neigingen tot agressief gedrag.


De studenten die aangaven dominante ouders te hebben gaven ook toe dat ze zich vaker schuldig maakten aan ‘relationele agressie’, zoals roddelen of vrienden in het openbaar voor schut te zetten, zo schrijft het vakblad Medical Daily.


De onderzoekers verklaren dit fenomeen als een fysiologische reactie op stress. Jongeren die zich sterk gecontroleerd voelen zouden zo gestresseerd zijn dat ze zich willen afreageren op hun leeftijdsgenoten.


De onderzoekers merkten ook op dat de studenten verschillend reageerden op stress. Eén groep gedroeg zich impulsiever wanneer die gevraagd werd zich een onaangename ervaring te herinneren, de andere groep reageerde op het eerste zicht juist kalmer. Maar die laatste groep reageerde de stress wel af op een geplande en manipulerende manier, zo stelden de onderzoekers vast.


“Wie kalm blijft kan strategisch en gepland te werk gaan bij agressieve daden. Zo blijft die persoon pas echt dominant over zijn leeftijdsgenoten,” aldus hoofdonderzoeker Jamie Abaied.