Cover image

Levensverwachting Europese senioren toont grote verschillen

Europa wordt geconfronteerd met brede variaties in levensverwachting. Dat zegt een studie van wetenschappers aan de University of Porto naar de verdere levensverwachting bij vijfenzeventigplussers in achttien Europese landen.


Vastgesteld werd dat vooral ouderen in het noorden van Spanje, het noordoosten van Italië, Andorra en het zuiden en westen van Frankrijk nog op een grotere levensverwachting kunnen rekenen. Leeftijdsgenoten uit Nederland, Scandinavië en Groot-Brittannië moeten daarentegen met een grotere mortaliteit rekening houden.

De grotere levensverwachting in het mediterrane gebied wordt toegeschreven aan een hoge socio-economische status en een gezond dieet. De grotere mortaliteit in Scandinavië, Nederland en Groot-Brittannië wordt gelinkt aan armoede en ongezonde leefgewoontes.

“Diverse factoren hebben een impact op de mortaliteit,” wordt er opgemerkt. “Onder meer socio-economische omstandigheden, genetica, levensstijl, vervuiling en toegang tot gezondheidszorg hebben een belangrijke invloed op de levensverwachting van de oudere generaties.”

Cardiovasculaire gezondheid


De impact van cardiovasculaire aandoeningen, die in Europa verantwoordelijk zijn voor 42 procent van alle overlijdens, verklaren volgens de onderzoekers de relatief goede scores in het mediterrane gebied. In het noorden van Spanje en in Frankrijk wordt de bevolking immers minder snel met cardiovasculaire problemen geconfronteerd dan elders in Europa.

Verder wordt eraan toegevoegd dat post-industriële regio’s zoals West-Centraal Schotland, de Frans-Belgische grens of de Merseyside geconfronteerd worden met hoge armoede-niveaus en een erosie van de sociale cohesie.

Armoede verklaart volgens de studie ook waarom slechts een beperkte levensverwachting wordt opgemerkt in Portugal, zuidelijke regio’s van Spanje en Italië en een aantal post-industriële gebieden. (mah)