Belgische computer-gebruiker slordig met backups

In België geeft één op vier computer-gebruikers toe nooit een backup van persoonlijke informatie te maken. Nochtans erkent 46 procent bij minstens één gelegenheid al eens digitale persoonlijke gegevens te zijn kwijtgeraakt.


Dat is de conclusie van een onderzoek van databeheerder Merak en het bureau iVox bij ruim twaalfhonderd particuliere en professionele respondenten.

De resultaten van de studie toont volgens de onderzoekers aan dat de Belgische computer-gebruiker slordig omgaat met zijn persoonlijke gegevens.

Nochtans zegt 92 procent van de ondervraagden te beseffen dat backups belangrijk zijn. Desondanks moet 10 procent toekennen al meerdere keren informatie te zijn kwijtgeraakt.

Smartphone


Ook bij smartphones blijken backups volgens het rapport problematisch. Er moest immers worden vastgesteld dat 60 procent van de respondenten toegeeft niet te weten op welke manier een backup van de smartphone zou kunnen worden gemaakt. Bij vrouwen geeft slechts 26 procent aan te weten op welke manier een backup van een mobiele telefoon kan worden gegenereerd.

Merak heeft het dan ook over verontrustende resultaten. Het risico op verlies of diefstal is bij een smartphone immers veel groter dan bij een computer. Nochtans wordt sneller een backup gepland bij een computer dan bij een smartphone, hoewel 40 procent van de respondenten toegeeft dat het verlies van mobiele gegevens een zware slag zou betekenen.

De onderzoekers stelden verder vast dat ook bedrijven vaak slordig met hun gegevens omspringen. Opgemerkt wordt dat 40 procent van de ondervraagde ondernemingen nalaat een dagelijkse backup te maken. In veel gevallen is een backup-beleid onbestaand of onvoldoende duidelijk gemaakt.