Cover image

Duitsland creëert honderdduizend '1 euro'-jobs

De Duitse regering heeft een aantal maatregelen geïntroduceerd voor een vlottere integratie van de 1,1 miljoen asielzoekers die het voorbije jaar in het land zijn gearriveerd.


Het pakket initiatieven omvat ook de creatie van 100.000 één-eurobanen. Die banen werden tot nu toe vooral ingevuld door langdurig werklozen, die voor hun inzet naast hun uitkering ook een belastingvrije vergoeding van één euro per uur ontvangen.

Daarnaast werd beslist om ook verplichte Duitse taalcursussen voor de inwijkelingen te organiseren, terwijl een gericht huisvestingsbeleid moet beletten dat in de grote steden migranten-getto’s zouden kunnen ontstaan.

De één-eurobanen omvatten opdrachten die niet binnen de grenzen van de traditionele arbeidsmarkt vallen. Onder meer kan worden gedacht aan de uitvoering van allerlei klussen in de opvangcentra voor vluchtelingen, onderhoudswerkzaamheden of dienstverlening voor oudere personen.

Economische vluchtelingen uitgesloten


Het voorbije jaar werden in Duitsland 230.000 één-eurobanen geregistreerd. “De banen bieden aan de asielzoekers de kans om in afwachting van een beslissing over hun dossier - wat ongeveer zes maanden in beslag kan nemen - een nuttige activiteit te vinden,” kondigde bondskanselier Angela Merkel aan.

In Duitsland krijgen asielzoekers normaal pas toegang tot een vacature wanneer geen kandidaat uit eigen land of de Europese Unie kan worden gevonden.

Die regel wordt nu echter voor een periode van drie jaar opgeschort. “Bedoeling is om zoveel mogelijk mensen in de arbeidsmarkt te integreren,” aldus de bondskanselier.

Er wordt wel benadrukt dat het systeem niet toegankelijk is voor economische vluchtelingen. Deze groep zal volgens Merkel zo vlug mogelijk naar zijn eigen land worden teruggestuurd. (mah)