Cover image

“Geen enkele vrouw wordt geboren met als doel haar gezicht te verstoppen voor anderen”

In een opiniestuk dat door De Bron wordt gepubliceerd, breekt arabiste Katrien Spruyt een lans voor het katholiek onderwijs als speerpunt van een katholieke en Europese identiteit. Dat katholiek onderwijs omvat drie belangrijke invalshoeken waarvan een het natuurrecht is, een universele code voor moraal en wetgeving.


‘Het is nog maar heel weinig geweten dat katholiek oorspronkelijk hetzelfde betekent als 'universeel' (letterlijk overeenkomstig kata- het geheel holos),’ schrijft Spruyt. Daarom ook dat de kerk op zoek is gegaan naar een 'universele moraal' geldend voor alle mensen. Door middel van de menselijke rede leidde men principes af uit onze gemeenschappelijke menselijke natuur als leidraad voor moraal en recht.De islamitische sluier


Het tegenvoorbeeld van een universele norm is de islamitische sluier, aldus de arabiste:
“De islamitische sluier is een lokaal gebruik, en geen universele norm. Geen volk ter wereld vindt uit zichzelf dat een vrouw zedelijke (of andere) normen schendt door geen sluier te dragen. Het enige universele aan de islamitische sluier (of ergere vormen zoals de boerka) is de afkeer ervan, zowel bij mannen als vrouwen die het spontaan als tegennatuurlijk ervaren. Geen enkele vrouw wordt geboren met als doel haar hoofd of gezicht te verstoppen voor anderen.


Daarnaast is de sluier een instrument van de dictatuur van de islam(itische man), wat de hoofdreden is voor het bestaan ervan in de moslimwereld. De natuurlijke toestand van de mens is echter vrijheid, niet de tirannie van derden. Daarom, wegens het tegennatuurlijke, en het gebrek aan vrijheid, moet de islamitische sluier bestreden worden. In elke cultuur ontstaan als vanzelf onaangepaste elementen, maar via het natuurrechtelijk denken drinkt men van een universele bron om deze te bestrijden.”