Cover image

Gibraltar wil tweede 'Brexit'-referendum

Gibraltar wil een tweede referendum eens Groot-Brittannië een overeenkomst met de EU heeft bereikt over een uitstap uit de eenheidsmarkt. Ondertussen zoekt het Brits overzees gebied toenadering tot Schotland om lid te kunnen blijven van het Europees blok.


Gibraltar is een Brits overzees gebied gelegen aan het zuidelijke eind van het Iberisch Schiereiland bij de ingang van de Middellandse Zee. 96% van de inwoners steunden ‘Remain’, waarmee het zich tot het meest pro-EU district van het Verenigd Koninkrijk kroonde.


Volgens Fabian Picardo (foto), de premier van Gibraltar, werd mensen de keuze gegeven tussen ‘in’ of ‘uit’, maar wist niemand goed wat ‘uit’ betekenen zou. Een tweede stemronde moet kiezers nu de mogelijkheid geven tussen lid van de EU blijven of een post-Brexit-akkoord steunen, vindt hij.De Groenland-oplossing


Ricardi zoekt ondertussen toenadering tot Schotland in de hoop tot een vergelijk te komen zoals dat in 1985 voor Denemarken werd gevonden. Groenland, een deel van Denemarken, kon toen de EU verlaten, terwijl Denemarken er wel deel van bleef. Nu zou het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk worden geherdefinieerd op een manier dat Schotland, Gibraltar en Noord-Ierland in de EU blijven, terwijl Engeland en Wales er uit zouden stappen. ‘Een duivels simpel plan, met duivels complexe details, maat het is een optie,’ aldus Picardo.Spanje


Uren nadat de uitslag van het referendum bekend werd had Spanje er bij het Verenigd Koninkrijk al op aangedrongen om ‘gedeelde soevereiniteit’ te aanvaarden over Gibraltar. De Spaanse regering bestempelt Gibraltar als nationaal territorium dat illegaal door een vreemde mogendheid wordt bezet.


Spanje diende Gibraltar door het Verdrag van Utrecht in het eerste kwart van de achttiende eeuw aan Groot-Brittannië af te staan, maar eist de soevereiniteit op het gebied terug.


José Manuel García-Margallo, Spaans minister van Buitenlandse Zaken, wierp recent op dat een 'Brexit' de start zou kunnen vormen van onderhandelingen met Groot-Brittannië over een gemeenschappelijk bestuur van Gibraltar.


Een gelijkaardig voorstel werd ook veertien jaar geleden al naar voor gebracht, maar dat werd door de regering van de toenmalige Britse premier Tony Blair verworpen.