Cover image

Klimaatwijziging: In sommige landen wordt het gewoon te heet om te werken

De temperatuurstijging door de klimaatwijziging zal de wereldwijde economieën tegen het einde van het volgende decennium meer dan 2 biljoen dollar kosten. In een aantal arme gebieden zullen de werkuren door de warme temperaturen bovendien drastisch moeten worden beperkt.


Dat zegt een rapport van de Verenigde Naties. De rijke landen hebben volgens de onderzoekers de nodige financiële middelen om die gevolgen op te vangen. Arme naties, die nochtans slechts een beperkte rol hebben gehad in de klimaatverandering, hebben die mogelijkheden niet en zullen volgens de voorspellingen dan ook het zwaarst worden getroffen.

Opgemerkt wordt dat meer dan veertig landen door de hittestress met een economische inkrimping zullen moeten rekening houden. Vooral Azië, met inbegrip van China en Indonesië, zou zwaar worden getroffen.

Hittestress


“Extreme hitte heeft de werkuren in Zuidoost-Azië al met 15 procent tot 20 procent ingekrompen,” zegt Tord Kjellstrom, directeur van de Health and Environment International Trust, tegenover het persbureau Bloomberg. “Dat cijfer kan door een verdere opwarming van het klimaat tegen het midden van de eeuw verdubbelen.”

“De hittestress maakt het onmogelijk om dezelfde werkintensiteit te handhaven,” benadrukt Kjellstrom. “Daarom moet rekening worden gehouden met een trager werkritme en grotere rustpauzes."

"Rijke landen hebben de financiële mogelijkheden om oplossingen uit te werken. Arme naties, die nochtans weinig emissies hebben veroorzaakt, beschikken daarentegen niet over die financiële draagkracht en dreigen dan ook met een dalende productiviteit te zullen worden geconfronteerd.

"Bovendien zou hittestress vooral laaggeschoolde arbeid treffen. Daardoor dreigt de kloof tussen arm en rijk nog groter te worden." (mah)

Screenshot 2016-07-19 09.32.03