Cover image

De vergrijzing? Daar moeten overheden en bedrijven eens over nadenken...

Tegen het einde van volgend decennium zal Vlaanderen ongeveer 1,6 miljoen vijfenzestigplussers tellen. Dat betekent een stijging met één derde tegenover het huidige niveau. Dat blijkt uit een rapport van het Vlaams parlementslid Rob Beenders op basis van de Studiedienst van de Vlaamse Regering.


Er wordt aan toegevoegd dat meer dan één kwart van de senioren geen partner meer zal hebben. Dat betekent een stijging met 25 procent tegenover de huidige populatie. Experts waarschuwen er echter voor dat de bouw van rusthuizen geen antwoord mag zijn op die uitdaging, maar moeten er initiatieven worden genomen om deze oudere bevolkingsgroepen zolang mogelijk in hun eigen woning te laten verblijven.

“Overheden en bedrijven moeten goed nadenken op welke manier het probleem van de alleenstaande senioren optimaal kan worden opgevangen,” aldus Rob Beenders. “Zorgbehoevende alleenwonende senioren vormen een bijzonder kwetsbare groep."

"Deze categorie ouderen heeft meer nood aan externe hulp en zorg dan leeftijdsgenoten die nog op hun partner kunnen terugvallen. Alleenwonende senioren verhuizen dan ook sneller naar een residentiële omgeving dan samenwonende generatiegenoten.”

Doemdenken


De sterkste toename wordt verwacht in Limburg, de Noorderkempen en de kust. Volgens Beenders moet gevreesd worden voor de betaalbaarheid van de voorzieningen zoals verzorgingstehuizen en service-flats.

“Men mag zich niet tot een doemdenken laten verleiden,” zegt Dominique Verte, professor sociale gerontologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). “Het is verkeerd de vergrijzing als een groot monster voor te stellen. We zullen dat wel klaren. Maar het is wel hoog tijd om werk te maken van de voorziene maatregelen."

"Extra rusthuizen zijn echter geen oplossing. Woonzorgcentra moeten worden voorbehouden aan personen die zware zorgen nodig hebben. Daarentegen moeten initiatieven worden voorzien om senioren zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.”

Daarbij denkt Verte onder meer aan de organisatie van poetsdiensten, familiehulp en karwei-services, die op een efficiënte manier moeten worden georganiseerd.