Cover image

Deeleconomie raakt belangrijk deel van de bevolking

Bijna één op vier gezinnen in de Verenigde Staten heeft recent inkomsten gehaald uit de deeleconomie. Dat blijkt uit een onderzoek van het Pew Research Center.


Vastgesteld werd dat 8 procent van de Amerikaanse bevolking het voorbije jaar als arbeidskracht een opdracht in de deeleconomie heeft uitgevoerd, terwijl 18 procent online een product heeft verkocht en 1 procent zijn woning op een platform voor alternatieve overnachtingsmogelijkheden heeft verhuurd.

Wanneer die drie inkomstenbronnen worden samengevoegd, blijkt volgens het Pew Research Center dat het voorbije jaar 24 procent van de Amerikaanse bevolking aan de alternatieve economie heeft geparticipeerd.

“De resultaten bevestigen dat de deeleconomie een brede waaier ervaringen biedt en tonen aan dat deze services de grenzen tussen formele en informele werkgelegenheid doen vervagen,” benadrukt onderzoeksleider Aaron Smith.

Jongeren


“Een kleine meerderheid van de betrokkenen steunt zwaar op de inkomsten uit de deeleconomie. De motieven van deze groep hebben dan ook vooral een financiële basis. Voor anderen is deze activiteit echter eerder een hobby of een interessant tijdverdrijf. Bovendien biedt het werk de betrokkenen de kans om hun eigen kalender op te stellen.”

Vastgesteld werd dat vooral jongeren tot de alternatieve economie worden aangetrokken. In de leeftijdsgroep tussen achttien en negenentwintig jaar bleek het voorbije jaar immers 16 procent in de deeleconomie actief te zijn geweest.

Tevens diende echter genoteerd te worden dat Afro-Amerikanen (14 procent) en Latino-Amerikanen (11 procent) vaker in de deeleconomie actief zijn dan blanke Amerikanen (5 procent).

Daarnaast werd vastgesteld dat de populatie van de deeleconomie voor respectievelijk voor 23 procent en 32 procent bestaat uit studenten en werklozen, maar daarnaast is er ook sprake van 44 procent fulltime werknemers en 24 parttime arbeidskrachten.

Ongeveer 33 procent van de betrokkenen geeft toe dat de activiteiten in het alternatieve circuit noodzakelijk waren om in de basisbehoeften van het gezin te kunnen voldoen.

Ongeveer 10 procent van de Amerikaanse bevolking heeft als klant een alternatieve overnachtingsmogelijkheid gebruikt. (mah)