Cover image

In Japan telt 1 op 2 gezinnen nu een 65-plusser

In Japan telt bijna de helft van de gezinnen inmiddels minstens één vijfenzestigplusser. Dat blijkt uit cijfers van de Japanse dienst voor statistiek.


Daarmee nadert het land een belangrijk keerpunt dat het economisch landschap van de Japanse samenleving volledig zal veranderen. Tegen het einde van de jaren vijftig van deze eeuw zal voor elke vijfenzestigplusser in Japan nog 1,3 actieve landgenoot kunnen worden geteld.

Japan vormt daarmee een speerpunt van een beweging in de ontwikkelde wereld waarbij steeds meer senioren door een afnemend aantal arbeidskrachten moeten worden ondersteund. Ook in andere landen, zoals Duitsland, moet met het probleem van de vergrijzing rekening worden gehouden, maar door het gebrek aan immigratie wordt Japan met een extreme evolutie geconfronteerd.

Babyboomers


De trend vormt ook een bedreiging voor het beleid van de Japanse premier Shinzo Abe, die tegen eind dit decennium de arbeidspopulatie met 1,17 miljoen mensen wil uitbreiden.

Niet alleen verdwijnen echter steeds meer gepensioneerden uit de actieve bevolking, maar elk jaar geven ongeveer honderdduizend werknemers hun baan op om zorg te dragen voor oudere of zieke familieleden. Die cijfers zullen door de pensionering van de babyboomers nog een sterke stijging kennen.

Screenshot 2016-05-30 03.34.15
Charles Horioka, professor aan het Asian Growth Research Institute, wijst erop dat een sterke verschuiving in de samenstelling van het Japanse huisgezin moet worden gemeld.

Inmiddels telt 44,7 procent van de Japanse gezinnen minstens één vijfenzestigplusser. Vaak worden gezinnen met een ouder echtpaar geregistreerd, maar de snelste groei wordt opgetekend bij de huishoudens met één senior en een ongehuwd kind. (mah)