Cover image

Drones moeten bij ongevallen efficiënter onderzoek garanderen

Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) stelt twee gespecialiseerde drones ter beschikking van de federale wegpolitie, die van de technologie gebruik zal maken om ongevallen op de autostrades te helpen beschrijven.

Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) stelt twee gespecialiseerde drones ter beschikking van de federale wegpolitie, die van de technologie gebruik zal maken om ongevallen op de autostrades te helpen beschrijven.


Dankzij de inzet van de drones zou het onderzoek ter plaatse sneller moeten kunnen worden afgerond, zodat de weg ook minder lang afgesloten moet blijven.

Gehoopt wordt dat de drones op termijn ook zullen kunnen worden gebruikt voor dieptestudies, waarbij de oorzaak van ongevallen voor wetenschappelijke research wordt onderzocht.

De resultaten van die studies zouden op hun beurt gebruikt worden om de verkeersveiligheid verder te verbeteren.

Bij zware ongevallen wordt ter plaatse uitgebreid onderzoek worden uitgevoerd om oorzaken en verantwoordelijkheden te kunnen bepalen. Daardoor moet de weg vaak gedurende vele uren voor het verkeer worden afgesloten. Op belangrijke verbindingsroutes kan dat tot gigantische verkeersproblemen leiden.

Primeur


Met drones kunnen vanuit de lucht echter gedetailleerde beeldopnames worden gemaakt, waardoor het materiaal gedeeltelijk achteraf kan worden onderzocht. Volgens de federale wegpolitie zou de inzet van de drones kunnen helpen om het noodzakelijke meetwerk binnen de helft van de tijd af te handelen. Daarmee zou België een Europese primeur realiseren.

Opgemerkt wordt dat de drones met behulp van hun vogelperspecties zelfs al in enkele minuten een volledig beeld verzamelen over de volledige ongevallocatie. De drones, die een investering vergen tussen 10.000 euro en 15.000 euro, vliegen over en rond het ongeval en kunnen in enkele minuten tijd alle noodzakelijke vaststellingen doen.

Door die opnames kunnen de onderzoekers tevens informatie verkrijgen over elementen in de omgeving die mogelijk een impact op het ongeval hebben gehad.

Begin dit decennium werd bij de Federale Wegpolitie Antwerpen een divisie fotogrammetrie opgericht om bij zware verkeersongevallen gespecialiseerde vaststellingen te kunnen doen.

http://www.bivv.be/