Cover image

Gratis wifi is voor retail en horeca een verplichting

Consumenten verwachten in de retail en horeca gratis wifi aangeboden te krijgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het telecom-bedrijf Hughes Europe.


Vastgesteld werd dat 46 procent van de ondervraagden de voorkeur zou geven aan een winkel die gratis wifi aanbiedt. Bij de restaurants loopt dat cijfer zelfs op tot 66 procent.

De onderzoekers merken op dat de technologie niet alleen een aantrekkingskracht heeft op de consument, die bovendien geneigd zou kunnen zijn langer op de winkelvloer te vertoeven, maar ook de winkels een belangrijk voordeel kan bieden.

Draadloos internet kan immers een uniek instrument vormen om nuttige informatie over de klanten te verzamelen.

Kwaliteit


Uit het onderzoek bleek dat 53 procent van de respondenten van mening was dat gratis internet in de winkels algemeen beschikbaar zou moeten zijn. Bovendien voegt 47 procent eraan toe dat het aanbod ook gebruiksvriendelijker zou moeten zijn dan de bestaande systemen.

“De resultaten van de studie tonen duidelijk aan dat in retail en horeca een aanbod van gratis wifi een belangrijk voordeel kan opleveren,” benadrukt Chris O’Dell.

“Tegelijkertijd moet men zich heel goed bewust van de behoeften en wensen die de consument tegenover online platformen heeft. Men moet er rekening mee houden dat de klant weinig geduld heeft met een technologie die hem geen optimale service levert.”

De onderzoekers wijzen er daarbij op dat vele consumenten nog altijd klagen over problemen bij het gebruik van gratis wifi. Onder meer werd vastgesteld dat 56 procent van de hotelklanten aangeeft met trage verbindingen te hebben moeten afrekenen, terwijl 53 procent betoogde dat het geregeld zelfs onmogelijk was een verbinding te volgen.

In restaurants en cafés bleek eveneens 46 procent te klagen over trage verbindingen, terwijl ook daar 45 procent geregeld gewag maakte van een verlies aan connecties. “Nochtans kan een goede online service aan de uitbater een grotere klantentrouw en een hogere omzet opleveren,” wordt er benadrukt. (mah)