Cover image

Kunstmatig eiland gaat Europa van stroom voorzien

De Deense elektriciteitsgroep Energinet en zijn Nederlands-Duitse sectorgenoot Tennet hebben van de Europese Commissie de toelating gekregen om op de Doggersbank in de Noordzee een kunstmatig energie-eiland aan te leggen.


De plannen van Energinet en Tennet omvatten de bouw van een windmolenpark en een fotovoltaïsche centrale die aan tachtig miljoen gezinnen elektriciteit zouden moeten leveren.

Volgens de plannen zal de North Sea Wind Power Hub - die ook een eigen haven, vliegveld en wooneenheden zal omvatten - gelinkt worden aan de elektriciteitsnetten in België, Nederland, Groot-Brittannië, Noorwegen, Duitsland en Denemarken.

De Doggersbank ligt ongeveer honderd kilometer buiten de Britse oostkust.

Uitstoot


“De plannen lijken voor velen misschien wel op science-fiction, maar wij zijn ervan overtuigd dat de North Sea Wind Power Hub de windenergie van de toekomst veel goedkoper en efficiënter zal maken,” betoogt Torben Glar Nielsen, technisch directeur van het Deense staatsbedrijf Energinet.

Hij benadrukt daarbij ook dat windenergie en zonnekracht complementaire bronnen vormen. Tussen de lente en herfst kan er immers op meer zon worden gerekend, terwijl tijdens de wintermaanden op meer wind kan worden gerekend.

Volgens Nielsen kan het project dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities van de Europese Unie om de uitstoot van koolstofdioxide zoveel mogelijk te beperken.

Met de bouw van het kunstmatig eiland, dat een oppervlakte van ongeveer 2,5 vierkante mijl krijgt, zou een investering van meer dan 1,1 miljard pond zijn gemoeid. Het eiland zou het centrum kunnen worden van een netwerk van ongeveer zevenduizend windturbines.

Opgemerkt dat de Doggersbank een ideale locatie is voor de bouw van het project. Er kan immers gesproken worden van een relatief centrale ligging, terwijl ook voordelen kunnen worden geput uit de relatief ondiepe waters van het gebied, waar dieptes tussen vijftien en zesendertig meter kunnen worden aangetroffen.