Cover image

Ook in deeleconomie wil werknemer sterkere regelgeving

Werknemers uit de deeleconomie zijn van mening dat hun sector meer door de overheid moet worden geregeld.


Dat blijkt uit een onderzoek van het Britse Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) bij nagenoeg vijfentwintighonderd werknemers in Groot-Brittannië.

Volgens 57 procent van de werknemers uit de zogenaamde gig-economie profiteren bedrijven van een gebrek aan regulering. Daarnaast bleek dat 14 procent van de betrokkenen zich tot de deeleconomie heeft gewend omdat er geen andere alternatieven beschikbaar zijn.

Toch zegt 46 procent tevreden te zijn met zijn professionele situatie, tegenover 48 procent in de traditionele economie.

Relativering


In Groot-Brittannië zou de deeleconomie aan ongeveer 1,3 miljoen mensen werk bieden. Dat zou ongeveer 4 procent van de totale Britse werkgelegenheid vertegenwoordigen.

Slechts 25 procent gaf echter aan dat de deeleconomie ook zijn hoofdberoep betekende, waardoor volgens de onderzoekers kan worden afgeleid dat de alternatieve arbeidsmarkt voor velen vooral een manier is om een bijverdienste te kunnen uitbouwen.

Een echte afhankelijkheid van de deeleconomie moet volgens de onderzoekers dan ook worden gerelativeerd. Er bleek daarbij ook dat 60 procent te kennen geeft onvoldoende regelmatig werkaanbiedingen te krijgen om van de deeleconomie zijn hoofdactiviteit te maken.

Vastgesteld werd tevens dat 63 procent van de respondenten van mening is dat de overheid de gig-economie zou moeten reguleren, zodat de elementaire rechten van de werknemer zouden kunnen worden gegarandeerd.

Uit de studie bleek dat 50 procent van de respondenten zich bereid toonde om de zekerheid en voordelen van de traditionele arbeidsmarkt op te geven in ruil voor de grotere flexibiliteit en onafhankelijkheid van de deeleconomie.

“Keuzevrijheid en flexibiliteit uiteraard belangrijke waarden zijn, maar er is geen enkele reden waarom deze troeven ook niet in het traditionele arbeidscontract kunnen worden voorzien,” zegt Kate Bell, hoofd sociale zaken bij het Britse Trade Unions Congres (TUC).

De mediaan van het inkomen in de Britse gig-economie varieert tussen 6 pond tot 7,7 pond per uur. (mah)