Cover image

Uniqlo verlaat VS als Trump zijn importbelasting doorvoert

Indien de Japanse kledingretailer Uniqlo zou worden verplicht om de productie van zijn voorraden naar de Verenigde Staten over te hevelen - zoals de Amerikaanse president Donald Trump probeert na te streven - zal de keten zijn Amerikaanse winkels sluiten.


Die waarschuwing komt van Tadashi Yanai, voorzitter van de Japanse textielgroep Fast Retailing, het moederbedrijf van Uniqlo.

Volgens Yanai hebben de ambities van Donald Trump geen enkele economische grond.

Het zal volgens hem immers onmogelijk zijn om in de Verenigde Staten een productie te organiseren van kwalitatief textiel die voor de lokale consument betaalbaar kan blijven.

Indien Donald Trump toch op een Amerikaanse productie blijft aansturen, zal Yanai naar eigen zeggen niet aarzelen om de activiteiten van Uniqlo in de Verenigde Staten stop te zetten.

Prijsverhoging


Op dit ogenblik beschikt Uniqlo in de Verenigde Staten over een netwerk van een vijftigtal winkels. Eerdere pogingen om een verdere Amerikaanse uitbreiding te realiseren, werden echter al afgezwakt.

Oorspronkelijk had Uniqlo geraamd om uiteindelijk een Amerikaans netwerk met tweehonderdtal winkels uit te bouwen. Yanai benadrukte echter te hopen dat de keten er zal in slagen jaarlijks tussen twintig en dertig nieuwe Amerikaanse filialen te openen.

De Amerikaanse president had beloofd initiatieven te nemen om de nationale industrie een nieuwe impuls te bezorgen door de productie opnieuw naar eigen land te halen.

Hij zou daarbij ook een aantal maatregelen willen doorvoeren om de Amerikaanse productie een grotere concurrentiekracht te bezorgen, waarbij onder meer zou worden overwogen om importtarieven op te leggen aan ingevoerde goederen.

Die strategie zou volgens diverse economen echter de prijzen voor de lokale consument doen stijgen.

“Een dergelijke beslissing zou slecht zijn voor de Amerikaanse consument,” benadrukt ook Tadashi Yanai. “In dergelijke omstandigheden zou het dan ook niet langer zinvol zijn om nog in de Verenigde Staten actief te blijven.” (mah)