Cover image

Zweden opent een museum van commerciële miskleunen

In Zweden wordt begin juni het Museum of Failure geopend. Bezoekers krijgen een inzicht in de grote mislukkingen die door het internationale bedrijfsleven werden gecreëerd.


Er moet volgens de initiatiefnemers immers worden vastgesteld dat tussen 80 procent en 90 procent van alle nieuwe producten en uitvindingen uiteindelijk een mislukking zullen blijken, maar vaak veel boeiender verhalen kunnen vertellen dan de grote successen.

Bovendien kunnen deze voorbeelden volgens Samuel West, curator van het Museum of Failure, een inspiratiebron vormen voor potentiële innovatoren en uitvinders.

“Het wordt uiteindelijk vervelend om altijd over commerciële successen te praten,” motiveert Samuel West, organisatiepsycholoog van opleiding, het initiatief. “Dat gaat immers met een geijkt proces gepaard. De meeste mislukkingen krijgen echter niet de aandacht die ze verdienen."

Risico's


"De collectie wil duidelijk maken met welke risico’s een innovator dient rekening te houden," betoogt de curator. "Het is in geen geval de bedoeling om mislukkingen belachelijk te maken, want het museum wil de bezoeker vooral tonen dat tegenslag een wezenlijke onderdeel van de innovatie-omgeving vormt. Wie angst heeft te falen, zal nooit een innovator worden.”

West, innovatie-onderzoeker aan de Lund University in Zweden, benadrukt dat verscheidene iconen van de collectie het werk zijn geweest van grote internationale merken die door iedereen worden gerespecteerd. In het museum zal de bezoeker dan ook onder meer in contact komen met bekende namen zoals Harley-Davidson, Bic, Coca-Cola, Colgate, Google of Segway.

“Dat moet een aanzet zijn om de angst voor nieuwe dingen te overwinnen,” benadrukt de curator. “Iedereen die een nieuwe vaardigheid probeert te verwerven, een nieuwe taal wil aanleren of een nieuw product poogt te creëren, zal mislukkingen kennen. Men mag daarvoor echter niet beschaamd zijn. Fouten zijn onderdeel van het leerproces en mogen niet worden genegeerd.”

De collectie van het museum, gevestigd in de stad Helsingborg, omvat ook een Donald Trump Monopoly-spel. (mah)