Cover image

Artificiële Intelligentie (A.I.) wordt godsgeschenk voor 'fake news'

Door artificiële intelligentie wordt de manipulatie van onder meer audio en video bijzonder gemakkelijk. Dat kan echter nefaste gevolgen hebben.


Die waarschuwing komt van Will Knight, automatisering-specialist bij het magazine MIT Technology Review.

De technologie maakt het volgens hem immers mogelijk om met een verbazende accuraatheid in de plaats van een ander individu te treden.

Daardoor zal het volgens Knight in de toekomst nog van groter belang worden om beelden, audio en video met de nodige argwaan te benaderen om onder meer te vermijden dat nepnieuws nog meer armslag zou kunnen krijgen.

Volgens een aantal partijen moet echter ook de wetgeving rond bewijsmateriaal op basis van audio en video worden herzien.

Ontmaskeren


Will Knight verwijst onder meer naar het bedrijf Lyrebird - spinoff van de University of Montreal - die een technologie heeft ontwikkeld waardoor het mogelijk wordt de stem van een ander persoon perfect te imiteren. Eerder werd ook al aangetoond dat het perfect mogelijk is om het uiterlijk van een persoon te veranderen.

“Dit zijn slechts enkele voorbeelden van artificiële intelligentie die niet louter data analyseert, maar zelf content kan creëren,” benadrukt de automatisering-specialist. “Artificiële intelligentie kan worden getraind om onder meer personen of objecten te herkennen, maar is ook in staat om zelf figuren te creëren.”

Trump Remake
© GQ Magazine


[youtube https://www.youtube.com/watch?v=ohmajJTcpNk]

“Lyrebird geeft zelf in een commentaar toe dat zijn technologie de geldigheid van auditieve bewijzen in vraag stelt,” betoogt Will Knight. “Het is immers perfect mogelijk om de technologie aan te leren om content te manipuleren of te creëren.”

Door de introductie van deze nieuwe technologieën wordt het volgens hem ook noodzakelijk een technologie te ontwikkelen die in staat in om vervalste video en audio te kunnen ontmaskeren.

Justus Thies, technologie-specialist aan de Friedrich Alexander Universität in Duitsland, heeft de lancering van een project aangekondigd dat de manipulatie van videobeelden moet kunnen achterhalen. (mah)