Cover image

Google Maps moet grensconflict tussen Afghanistan en Pakistan beslechten

Google Maps moet een oplossing brengen voor een aanslepend grensconflict tussen Afghanistan en Pakistan.


De Durandlijn, een scheidingslijn van vijftienhonderd mijl tussen beide landen, wordt als één van de gevaarlijkste grensgebieden van de hele wereld bestempeld.

Tussen beide landen zijn over het verloop van het traject al herhaaldelijk gewelddadige confrontaties ontstaan.

Gehoopt wordt nu dat met behulp van de moderne technologie een definitief akkoord kan worden vastgelegd. Hoewel beide partijen zich optimistisch uitlaten over een oplossing, wordt toch een sceptische houding tegenover het nut van Google Maps opgetekend.

Akkoord


Op het einde van de negentiende eeuw slaagde de Britse diplomaat Mortimer Durand na decennia van aanslepende conflicten een akkoord te sluiten over de grens tussen Pakistan en Afghanistan.

Het akkoord werd gesloten met Abdur Rahman Khan, de emir van Afghanistan, maar de grens bleek de territoria van de Pashtun en Baloch doormidden te snijden. Dat gaf aanleiding tot onlusten, die uiteindelijk in een nieuwe oorlog tussen Groot-Brittannië en Afghanistan zou uitmonden.Ook nu nog zorgt het controversiële grensgebied voor problemen. Pakistan en Afghanistan verwijten elkaar in het gebied onderdak te bieden aan de Taliban, al-Qaeda, Daech en andere criminele groepen.

Beide landen hebben zich nu echter akkoord verklaard om met behulp van satellietbeelden, oude landkaarten en de technologie van Google Maps een definitieve grensbepaling te maken. Gehoopt wordt dat daarmee een einde kan worden gemaakt aan de aanslepende grensconflicten.

Er wordt echter opgemerkt dat een vreedzame oplossing van de problemen niet eenvoudig zal blijken. Onder meer zullen een aantal dorpen moeten worden verplaatst. Ook wordt het nut van Google Maps in vraag gesteld, aangezien de technologie grenzen toont die aan de eisen van individuele landen beantwoorden en dus tot afwijkende interpretaties aanleiding kan geven. (mah)