Cover image

Ivan Van de Cloot: "Beseffen dat onze toekomst aan een zijden draadje hangt"

“De regering [...] lijdt net als haar voorgangers aan hervormingsfobie, de idee dat mensen bang zijn van hervormingen. De regering vreesde afgeschilderd te worden als asociaal en radicaal. Gevolg: ze beperkt zich tot kleine stappen. En wat blijkt nu? Dat ze toch de kritiek krijgt asociaal te zijn. Vakbonden spreken zelfs van de grootste sociale horror ooit. Dat is dus een grote tactische fout.”


Dat heeft Itinera-econoom Ivan Van de Cloot gezegd in een interview met De Zondag. Volgens Van de Cloot kon de regering niet enkel profiteren van een gunstige economische wind, maar ook van het feit dat voor het eerst in jaren de PS geen deel uitmaakt van de regering, een partij die hij in het interview ‘het toonvoorbeeld van die hervormingsfobie’ noemt.Een fiscaal landschap waarin een kat haar jongen niet meer vindt


Verder in het interview hekelt de econoom ons fiscaal systeen dat te veel aftrekken en uitzonderingen toelaat, een fenomeen dat op conto van de lobbygroepen mag worden geschreven:
“Die weten zeer goed wanneer ze op de deur moeten kloppen. Dat gebeurt dan tijdens de begrotingscontrole. Door die cadeaupolitiek is een fiscaal landschap gecreëerd waar een kat haar jongen niet meer vindt. Tenzij wie de middelen heeft om fiscalisten onder de arm te nemen. “Amper enkele weken geleden maakte de Antwerpse advocaat en fiscaal topspecialist Victor Dauginet een gelijkaardige opmerking in het weekblad Humo:
“Neem de personenbelasting. Toen ik begon moest je 20 rubrieken invullen, nu 885 codes. Ik kan niet meer volgen en vul mijn aangifte ook niet meer zelf in. En hoe komen we aan al die rubrieken? Omdat allerlei belangengroepen aftrekposten voor hun achterban verkrijgen én omdat ze in dit landje alles willen verbieden of bevorderen met belastingen.“Op de superministerraad van zondag werden daar nog maar een paar aftrekposten aan toegevoegd:

Een revolutie over het Kadastraal Inkomen


Politici hebben het graag over ‘faire’ en ‘rechtvaardige’ fiscaliteit, maar Van de Cloot heeft geen hoge pet op over die termen. Op de vraag of ons fiscaal systeem rechtvaardig is, antwoordt hij:
“[H]et kadastraal inkomen wordt bepaald op basis van schattingen van de jaren zeventig. Ik kan een revolutie ontketenen als ik dat wil. Ik kan aantonen dat Jef vijf keer meer moet betalen dan Jan, terwijl hun woningen dezelfde verkoopwaarde hebben. Als ik daar morgen echte namen op kleef, volgt er revolutie. Je kan niet tot de eeuwigheid mensen ongelijk behandelen. ”Van de Cloot: De staatsschuld is het zwaard van Damocles voor onze kinderen


Tot slot waarschuwt de Itinera-econoom nogmaals voor onze torenhoge staatsschuld (Eind 2016 bedroeg die 105,8% van het bbp):
“Men moet in dit land eens beseffen dat onze toekomst aan een zijden draadje hangt. Door de torenhoge overheidsschuld zijn wij extreem kwetsbaar. Van de ene op de andere dag kan het gedaan zijn. [...] Er moet weinig gebeuren of de overheidsschuld ontploft. [...] Als je dan ziet hoe lichtzinnig politici daarmee omgaan. (feller) Elke ouder zou zwaar verontwaardigd moeten zijn. Dit is het zwaard van Damocles voor onze kinderen en kleinkinderen.”