Cover image

Zonder vertrouwen is gezonde ecommerce onmogelijk

Het internet kampt met een belangrijk gebrek aan geloofwaardigheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Centre for International Governance Innovation (Cigi) en de Internet Society in vierentwintig landen.

Het internet kampt met een belangrijk gebrek aan geloofwaardigheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Centre for International Governance Innovation (Cigi) en de Internet Society in vierentwintig landen.


Vastgesteld diende te worden dat slechts 56 procent van de ondervraagden te kennen geeft vertrouwen te hebben in het internet.

Het grootste probleem van het medium is de veiligheid, die door 65 procent van de respondenten als een knelpunt naar voor wordt geschoven, gevolgd door een gebrek aan betrouwbaarheid (40 procent).

“Online gebruikers tonen een toenemende bezorgdheid over hun online privacy,” beklemtonen de onderzoekers. “Bovendien moest worden vastgesteld dat 49 procent van de ondervraagden benadrukt dat een gebrek aan vertrouwen de belangrijkste reden is waarom ze zich niet aan online shoppen wagen.”

Berichten over datalekken en de impact van hackers op de verkiezingen in een aantal landen, zijn volgens de onderzoekers niet van aard om dat vertrouwen te herstellen en moet dus voor een rem op de verdere ontwikkeling van de digitale economie worden gevreesd.

Gevoeligheid


Bij de inbreuken op de privacy wordt in eerste instantie weliswaar gewezen naar de praktijken van cybercriminelen (82 procent), maar ook wordt gewag gemaakt van internetbedrijven (74 procent) en overheidsinstanties (65 procent).

“Vertrouwen is het bloed van het internet en wanneer dat wordt aangetast, dreigt de digitale economie geconfronteerd te worden met een schade die nagenoeg niet meer kan worden hersteld,” benadrukt Fen Osler Hampson, directeur beveiligingsbeleid bij het Cigi. “Zonder vertrouwen is een gezonde ecommerce onmogelijk.”

De grootste gevoeligheid werd opgetekend in het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika.

Uit het onderzoek bleek verder nog dat 30 procent ervan overtuigd is dat het internet wordt gecontroleerd door zakelijke elites of regeringen. Ook werd vastgesteld dat 49 procent uit bezorgdheid voor problemen zijn gedrag heeft aangepast en minder persoonlijke informatie verstrekt, terwijl 40 procent meer inspanningen doet om zijn elektronische apparaten beter te beveiligen. (mah)