Cover image

Chemie en farma bieden de beste lonen

Een Belgische werknemer ontving vorig jaar gemiddeld een bruto maandsalaris van 3.401 euro. Dat betekende een stijging met 4,3 procent tegenover twee jaar voordien.


Dat blijkt uit een rapport van Vacature.com en de Universiteit Leuven.

Er wordt echter opgemerkt dat de stijging meestal niet het gevolg is van een loonsverhoging die door het management wordt toegekend, maar daarentegen vooral te danken is aan indexaanpassingen, anciënniteitstoeslagen of baremaverhogingen.

De chemiesector en de farmaceutische ondernemingen bieden de beste loonvoorwaarden. De laagste vergoedingen worden daarentegen betaald in de horeca.

Opgemerkt wordt dat de lonen in België een gestage groei laten optekenen. Tijdens de eerste twee jaar van dit decennium kon immers gemiddeld een totale salarisverhoging met 129 euro worden gemeld. De twee jaar daarop werd eveneens een stijging met 128 euro geregistreerd. De voorbije twee jaar was er sprake van een toename met 140 euro.

Eindejaarspremie


Uit de cijfers blijkt nog dat een gemiddelde werknemer in België bij de aanvang van zijn carrière een bruto maandloon van 2.369 euro mag verwachten. In de chemie en farma lopen de lonen voor starters echter op tot een piek van 3.091 euro. In textiel en mode kan dat beginsalaris daarentegen terugvallen tot 1.812 euro.

Ook gedurende de rest van carrière blijven chemie en farma volgens de onderzoekers financieel de beste werkgevers. Een bediende met twintig jaar ervaring kan in die sectoren immers rekenen op een brutoloon van 3.997 euro en bij kaderleden loopt dat bedrag nog verder op tot 6.194 euro. Ook de bankensector, energie en milieu behoren tot de beste betalers.

Onderaan staat daarentegen de horeca. Een gemiddelde werknemer kan in die sector rekenen na twintig jaar rekenen op een brutoloon van 2.510 euro, terwijl kaderleden een bedrag van 3.838 zouden ontvangen.

Naast het loon blijkt 95 procent van de werknemers ook nog op extralegale voordelen te kunnen rekenen. Daarbij wordt in de eerste plaats gewezen op de eindejaarspremie (75 procent), gevolgd door maaltijdcheques (72 procent), een dertiende maand (67 procent) en hospitalisatieverzekering (65 procent).