Cover image

Meeste gebruikers enthousiast over hun virtuele assistent

Een virtuele assistent heeft een impact op de manier waarop de consumenten shoppen, maar tussen de geslachten kunnen daarbij opmerkelijke verschillen worden opgetekend.


Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Toluna bij duizend consumenten in de Verenigde Staten.

Er werd immers vastgesteld dat virtuele assistenten op de aankoopbeslissing bij mannen meer impact hebben dan bij vrouwen. Anderzijds wordt opgemerkt dat vrouwen hun virtuele assistent sneller activeren voor de nieuwsgaring en andere mediaconsumptie.

Tevens bleek 51 procent van de ondervraagden sinds de inschakeling van een virtuele assistent minder online onderzoek te doen in aanloop naar een aankoop.

“De inzet van virtuele assistenten zoals Siri van Apple, Echo van Amazon of Home van Google hebben een belangrijke impact op het gedrag van de consument,” benadrukt Frédéric-Charles Petit, chief executive van Toluna.

Aanbeveling


Vastgesteld werd dat 53 procent van de ondervraagden toegeeft door het optreden van de virtuele assistent minder vaak aankopen in fysieke winkels te doen. Bij millennials loopt dat cijfer op tot 60 procent.

De onderzoekers kwamen ook tot de conclusie dat bij de ondervraagden zonder virtuele assistent 40 procent belangstelling voor de technologie toont. In diezelfde groep zegt 52 procent vooral omwille van de kostprijs voorlopig van een aankoop af te zien.

Tevens werd geregistreerd dat 90 procent van de bezitters van een virtuele assistent de technologie aan zijn vrienden zou aanbevelen.

“Naarmate de virtuele assistent steeds meer aan populariteit wint, wordt het voor marketeers cruciaal te begrijpen op welke manier deze technologie het consumentengedrag stuurt,” benadrukt Frédéric-Charles Petit.

“Deze apparaten veranderen de manier waarop informatie wordt verzameld, media worden geconsumeerd en producten worden gekocht, maar creëren voor intelligente merken ook nieuwe methodes om consumenten te engageren.”

Er werd echter ook vastgesteld dat 63 procent toegeeft bij het gebruik van de technologie zich bezorgd te maken over zijn privacy en de bescherming van persoonlijke data. (mah)