Cover image

Bij online daten lijkt het gras elders altijd groener te zijn

Een overdaad aan keuze leidt tot ontevredenheid. Dat blijkt uit de resultaten van online dating. Dat zegt onderzoek van wetenschappers aan de University of Wisconsin.


De onderzoekers merken op dat online dating weliswaar een grote bijval kent, maar door die populariteit ook met een aantal belangrijke problemen wordt geconfronteerd.

Wanneer men met een quasi onuitputtelijke keuze wordt geconfronteerd, krijgt men volgens hen de indruk dat er elders nog altijd groener gras zal kunnen worden gevonden.

Respondenten die bij online dating zes keuzes kregen, bleken sneller tevreden dan collega’s die vierentwintig alternatieven kregen aangeboden.

“Personen die meer keuzemogelijkheden kregen, toonden één week later ook de grootste ontevredenheid over hun selectie en waren het meest geneigd om alsnog van idee te veranderen,” benadrukt onderzoeksleider Jonathan D’Angelo, communicatie-specialist aan de University of Wisconsin.

“Wanneer men weet dat er ook nog andere opties beschikbaar zijn, blijkt men gemakkelijker de eigen keuze te betreuren.”

Investeringskost


De onderzoekers benadrukken dat ook de consumptie vaak problemen oplevert door overdreven keuzemogelijkheden, maar bij online daten kunnen volgens D’Angelo de gevolgen veel zwaarder zijn.

“Bij een grote keuze krijgt men gemakkelijker de kans zich voor te stellen welke baten zouden kunnen worden toegeschreven aan een alternatief dat werd afgewezen,” zegt D’Angelo. “Dat heeft een negatieve impact op de voldoening met de eigen selectie.”

Dat kan volgens de onderzoekers vooral bij online daten ertoe leiden dat men steeds weer opnieuw andere kandidaten benadert.

De investeringskost van een online ontmoeting is immers bijzonder beperkt en de keuzemogelijkheden zijn quasi eindeloos. Op die manier dreigt men volgens D’Angelo aan relaties, die zich over een langere periode ontwikkelen, echter weinig kansen te geven.

Toch benadrukt D’Angelo dat online dating belangrijke voordelen kan hebben. “Het is immers veel gemakkelijker gevonden om partners met gelijke interesses en eigenschappen te ontmoeten,” merkt hij op. (mah)