Cover image

Selfies zijn het online bewijs van de offline realiteit

Selfies hebben vooral te maken met het eigen uiterlijk van de fotograaf. Dat zegt een onderzoek van computerwetenschappers aan het Georgia Institute of Technology op basis van ongeveer tweeënhalf miljoen zelfgenomen portretten op Instagram.


Vastgesteld werd dat 51,75 procent van de selfies gelinkt konden worden aan het uiterlijk - zoals cosmetica, kleding of haarsnit - van de auteur.

Op de tweede plaats staan foto’s met geliefden en huisdieren (14 procent), gevolgd door etnische opnames (13 procent), reisfoto’s (7 procent) en gezondheid en fitness (5 procent). Nog bleek dat het beeldmateriaal meestal uit solo-opnames bestaat en slechts in beperkte mate een groepsgebeuren vormen.

Uit het onderzoek bleek nog dat 57 procent van de beelden op Instagram werden geplaatst door de leeftijdsgroep tussen achttien en vijfendertig jaar. “Rekening houdend met de demografische kenmerken van Instagram is die vaststelling geen verrassing,” betoogt onderzoeksleider Julia Deeb-Swihart.

Identiteit


De categorie onder de grens van achttien jaar was verantwoordelijk voor ongeveer 30 procent van de selfies. Het aandeel van de vijfendertigplussers bleef daarentegen beperkt tot 13 procent. Opgemerkt wordt dat het eigen voorkomen in alle leeftijdsgroepen het belangrijkste motief achter de selfies was.

“Selfies zijn een inspanning voor de bevestiging van de identiteit,” benadrukt Deeb-Swihart. “Er wordt zorgvuldig overwogen welke indruk men online wil maken. Selfies zijn een extensie van die pogingen."

"Net zoals in andere sociale mediakanalen wordt in selfies een identiteit geprojecteerd die de rijkdom, gezondheid en de fysieke aantrekkelijkheid van het individu moeten uitstralen. Selfies kunnen worden bestempeld als een samenvloeiing van de online en offline identiteit van een individu. Een selfie moet immers een online bewijs van het individu in het echte leven tonen.”

De relatief hoge score van de etniciteit-selfie vormt volgens de onderzoekers een aanwijzing dat de betrokkenen fier zijn op hun achtergronden.