Cover image

Hoe hoger het gebouw, hoe hoger de energiefactuur

Naarmate een gebouw hoger wordt, neemt ook energie-intensiteit toe. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan het University College London (UCL) naar het energieverbruik van meer dan zeshonderd gebouwen in Groot-Brittannië.

Naarmate een gebouw hoger wordt, neemt ook energie-intensiteit toe. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan het University College London (UCL) naar het energieverbruik van meer dan zeshonderd gebouwen in Groot-Brittannië.


Vastgesteld werd dat het elektriciteitsverbruik per vierkante meter in hoogbouw met meer dan twintig verdiepingen nagenoeg tweeënhalf keer hoger ligt dan bij constructies met maximaal zes etages. Ook het verbruik van gas bleek met ongeveer 40 procent toe te nemen.

Daardoor liggen de totale emissies van koolstofdioxide door gas en elektriciteit bij hoogbouw volgens de onderzoekers twee keer zo hoog dan bij lagere gebouwen.

De onderzoekers benadrukken dat wel bij de studie enkel rekening werd gehouden met de energieconsumptie van de gebouwen en niet met het verbruik van elektriciteit en gas bij de fabricage van de materialen en het bouwwerken.

Airco


“Het gebruik van airconditioning draagt ongetwijfeld bij tot het verschil, maar biedt zeker geen volledige verklaring voor de opgetekende resultaten,” benadrukt onderzoeksleider Philip Steadman, professor stedenbouw aan het Energy Institute van het University College London.

“Algemeen wordt aangegeven dat kantoren met airconditioning 60 procent meer energie verbruiken dan ruimtes met een natuurlijke of mechanische ventilatie. Dat verschil kan in het onderzoek echter niet worden teruggevonden.”

“De toename van de emissies met de hoogte kan in alle gebouwen, met of zonder airconditioning, worden geregistreerd,” betogen de onderzoekers. “Het verschil moet vooral worden gekoppeld aan de typische fysieke en meteorologische aspecten van de hoogbouw."

“Naarmate de hoogte toeneemt, zal immers de temperatuur van de buitenlucht dalen. Tegelijkertijd zal ook de gemiddelde windsnelheid toenemen. Torens die boven de rest van de gebouwen uitsteken worden dan ook meer aan sterke winden en een groter aantal uren directe zonneschijn blootgesteld."

"Dat kan perfect verklaren waarom het energieverbruik voor verwarming en koeling samen met hoogte van de gebouwen oploopt." (mah)