Cover image

Deeleconomie spreekt meerderheid consumenten aan

In de Verenigde Staten toont het publiek een grote interesse in de deeleconomie. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Ipsos en verzekeraar Allianz Global Assistance bij meer dan duizend Amerikaanse consumenten.


Daarbij kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat 51 procent van de ondervraagden toegaven bij de boeking van hun zomervakantie wellicht op diensten uit de deeleconomie - zoals Airbnb, Uber of Lyft - beroep te zullen doen.

Een groep van 26 procentpunt noemde het gebruik van de deeleconomie zelfs bijzonder waarschijnlijk.

In de studie wordt opgemerkt dat de populariteit van deze diensten voor zomervakanties op twee jaar tijd een verdrievoudiging heeft gekend.

Servicekwaliteit


De onderzoekers merken op dat twee jaar geleden slechts 17 procent van de Amerikaanse consumenten daadwerkelijk interesse toonden in het gebruik van diensten uit de deeleconomie. De opmerkelijke toename moet volgens Allianz wellicht worden toegeschreven aan een stijgend vertrouwdheid met deze nieuwe platformen.

Daarbij wordt opgemerkt dat 51 procent van de Amerikaanse consumenten inmiddels vertrouwd is met het alternatieve hotelplatform Airbnb, tegenover slechts 32 procent twee jaar geleden. Er wordt aan toegevoegd dat de bekendheid met de alternatieve transportbedrijven Uber en Lyft inmiddels al is opgelopen tot respectievelijk 73 procent en 56 procent.

Anderzijds wordt wel opgemerkt dat de grotere bekendheid niet automatisch met een toename van het vertrouwen gepaard is gegaan. Er moest immers worden vastgesteld dat slechts 17 procent van de ondervraagden te kennen gaf een groot vertrouwen te koesteren in de diensten van de deeleconomie. De rest van de respondenten stelde zich eerder sceptisch op.

Die terughoudendheid moet volgens Allianz wellicht in belangrijke mate worden toegeschreven aan een aantal recente negatieve nieuwsverhalen over de deeleconomie. Er kan wel worden vastgesteld dat een meerderheid van de consumenten van mening is dat de deeleconomie op een hogere servicekwaliteit kan terugvallen. (mah)