Cover image

Facebook zal bij verkiezingen enkel belangrijker worden

Het sociale netwerkbedrijf Facebook heeft in de voorbije presidentsverkiezingen een cruciale rol gespeeld en dat zal in de toekomst wellicht alleen nog maar toenemen. Dat hebben een aantal experts tegenover de Amerikaanse krant Los Angeles Times gemeld.


Opgemerkt wordt dat Donald Trump handig van Facebook gebruik heeft gemaakt om de verkiezingen in zijn voordeel te laten uitdraaien. Dat bewijst volgens de experts dat Facebook tegenover andere media tijdens verkiezingen een belangrijke meerwaarde heeft.

Dankzij Facebook kan men immers tegen lage kostprijzen een hyperspecifiek publiek bereiken, terwijl eisen rond transparantie nagenoeg onbestaande zijn.

“De politieke reclames op Facebook hebben heel wat controverses losgemaakt,” aldus de LA Times. “Het sociale netwerkbedrijf wordt immers in verband gebracht met een Russische inmenging in de Amerikaanse politiek. Bovendien wordt het netwerk ervan beticht een forum voor de verspreiding van manipulerend nepnieuws te zijn geworden."

"Op die manier zou een gedeelte van de Amerikaanse bevolking tegen Hillary Clinton zijn opgezet. Er is dan ook opgeroepen maatregelen te nemen om het platform strikter aan banden te leggen. Drastische ingrepen moeten echter niet worden verwacht. Facebook zal ook in de toekomst in de politieke wereld een belangrijke factor blijven.”

Politiek instrument


“De controverses lijken zelfs een gigantische reclame te zijn geworden voor de efficiëntie van Facebook als politiek instrument,” betoogt de krant. “Verwacht mag worden dat Facebook in de toekomst van elke politieke campagne een cruciaal onderdeel zal zijn."

"Politieke reclame wordt voor het bedrijf dan ook een belangrijke vorm van inkomsten. Op dit ogenblik is dat aandeel nog marginaal, maar er mag een snelle groei worden verwacht. Politieke campagnes beginnen zich steeds meer aan te passen aan het idee dat het kiezerspubliek de televisie, de radio en de krant grotendeels door het internet heeft vervangen.”

Het voorbije jaar werd volgens consulent Borrell Associates in de Verenigde Staten 1,4 miljard dollar in digitale politieke reclame geïnvesteerd. Tegenover de vorige presidentsverkiezingen betekent dat een stijging met 800 procent. Eind dit decennium wordt een budget van 2,8 miljard dollar verwacht.

“Die toename zal wellicht grotendeels ten goede komen aan Facebook,” aldus de LA Times. “Alle partijen beseffen het belang van het sociale netwerk als een platform voor politieke reclame en als laboratorium waar boodschappen voor diverse groepen kiezers kunnen worden uitgetest en ontwikkeld.”

Na de aantijgingen over de Russische manipulaties heeft Facebook een grotere transparantie beloofd. “Ik zal niet toelaten dat onze instrumenten worden gebruikt om de democratie te ondermijnen,” betoogde Mark Zuckerberg, topman van het sociale netwerkbedrijf.

Onder meer wordt eraan gedacht de identiteit van de kopers van politieke reclameruimte bekend te maken.

Anderzijds heeft ook de democratische partij aangegeven bij de uitbouw van campagnes in de toekomst meer aandacht te besteden aan sociale media. “De investering is alvast een verstandige stap om verkiezingen te kunnen winnen,” wordt er opgemerkt. (mah)