Cover image

Elektriciteitsverbruik bitcoin even groot als dat van... Nigeria

De populariteit en het succes van de bitcoin genereren een verrassend neveneffect: de energie die nodig is om bitcoins te 'minen' (mining) gaat stilaan door het dak.


Steeds meer van deze "miners" gaan op zoek naar nieuwe bitcoins, en controleren ook bestaande transacties. Maar om bitcoins te 'minen' moeten complexe cryptografische puzzels worden opgelost. Die complexe handelingen vergen steeds meer energie. Geschat wordt dat een enkele bitcointransactie nu 215 kilowatt-uur aan elektriciteit vergt - voldoende om een gemiddelde woning een week lang van elektriciteit te voorzien.


Dat ‘minen’ gebeurt binnen internationale netwerken in landen als China, Maleisië en IJsland. Daar herbergen datacenters gigantische supercomputers. Als gevolg daarvan vormen de elektriciteitskosten ondertussen 95% van de totale ‘mining’- kosten. Niet verwonderlijk dus dat de grootste concentratie van ‘miners’ zich op plekken bevindt waar elektriciteit supergoedkoop is.
Uit een grafiek van de Digiconomists Bitcoin Energy Consumption Index” blijkt dat de energieconsumptie van de bitcoin enkel blijft stijgen. Bitcoin verbruikt nu 0,12% van de globale elektriciteitsproductie. Als de cryptomunten aan dit tempo doorgaan wordt geschat dat ze tegen 2020 eenzelfde elektriciteitsverbruik zullen hebben als... Denemarken. Vandaag neemt bitcoin al het equivalent van de volledige elektriciteitsproductie van Nigeria voor zijn rekening.Het ‘minen’ van bitcoins vergt vandaag 27 keer meer energie dan het globale VISA-betaalnetwerk. Ethereum, de op één na grootste cryptomunt, vergt drie keer minder energieverbruik dan de bitcoin. In tegenstelling tot bitcoin probeert Ethereum wel zijn energieverslindend algoritme te reduceren.