Cover image

Japanse bedrijven die personeel beter betalen krijgen belastingvermindering

In Japan heeft de regering beslist om de bedrijfsbelasting van bijna 30 procent tot ongeveer 20 procent te verlagen. De verlaging zal echter alleen betrekking hebben op ondernemingen die de salarissen van hun medewerkers gevoelig optrekken.


Bovendien moeten ook de binnenlandse investeringen sterk worden opgevoerd. Bedrijven die niet op de voorstellen van de overheid ingaan, zullen met een verhoogd fiscaal tarief rekening moeten houden.

De maatregel vormt een onderdeel van strategie waarmee de Japanse premier Shinzo Abe de nationale economie wil ondersteunen. Abe wil daarbij het Japanse bedrijfsleven aanzetten om het salarisniveau met 3 procent op te trekken.

Die loonsverhoging is volgens economen nodig om de consumentenbesteding te stimuleren en een einde te maken aan een aanslepende deflatie. Japan wordt al bijna twee decennia met een aanhoudende ontwaarding geconfronteerd.

Inertie


Het Japanse bedrijfsleven beschikt over een gigantische financiële reserve. Er wordt gewag gemaakt van een totaalbedrag van ongeveer 1,5 biljoen euro. Dat volume vertegenwoordigt bijna 40 procent van het volledige Japanse bruto binnenlandse product. Op vijf jaar zijn die reserves met één derde toegenomen.

Het Japanse bedrijfsleven toont een grote terughoudendheid tegenover risico’s en legt dan ook vaak liever grote ongebruikte reserves aan. Dat inerte kapitaal vormt volgens een aantal analisten echter ook aan de basis van de problemen waarmee de Japanse economie moet afrekenen.

Hogere lonen en investeringen zouden de nationale economie immers in een versnelling kunnen brengen.

Sinds Shinzo Abe vijf jaar geleden tot Japans premier werd verkozen, is hij er wel in geslaagd om de economie van het land opnieuw te laten groeien. Daarentegen is hij er niet in gelukt om de Japanse deflatie te stoppen.

Japan kent slechts een werkloosheidsniveau van 2,8 procent en het aantal vacatures per werkzoekende zit op het hoogste niveau sinds het begin van de jaren zeventig van de voorbije eeuw. Toch wordt geen opwaartse druk op de lonen ervaren. Bedrijven zouden bij de beloning van hun werknemers immers de voorkeur geven aan de implementering van betere arbeidsvoorwaarden.

Uit een onderzoek van het persbureau Reuters is echter gebleken dat een meerderheid van de Japanse bedrijven een loonsverhoging van 3 procent onrealistisch noemt. Anderzijds betoogt Kengo Tanahashi, econoom bij Nomura Research, dat in het Japans bedrijfsleven een hoog vertrouwensniveau kan worden opgetekend. Ook kan op sterke winstmarges worden teruggevallen.

“Tegelijkertijd blijft de schaarste op de Japanse arbeidsmarkt toenemen, zodat ook zonder de fiscale stimulansen de overgrote meerderheid van de Japanse werkgevers tot loonsverhogingen zou zijn overgegaan,” zegt Tanahashi. (mah)