Cover image

De markt voor micro-ziekteverzekeringen in Afrika is enorm

De Zweeds-Britse onderneming Bima heeft bij een investeerder een bedrag van 97 miljoen dollar opgehaald. De middelen zullen worden gebruikt om in verschillende ontwikkelingslanden microverzekeringen op de markt te brengen.


Microverzekeringen kunnen in ontwikkelingslanden een belangrijk instrument zijn om het risico op armoede bij de bevolking te beperken.

De grootste bekommernissen van arme bevolkingsgroepen zijn immers niet de dagelijkse behoeften, die vaak nog wel grotendeels kunnen worden ingevuld. Dodelijker problemen zijn echter gebeurtenissen - zoals een mislukte oogst of het overlijden van een kostwinner - die financieel niet kunnen worden opgevangen.

Bima kon voor zijn nieuwe kapitaalronde terecht bij de Duitse investeerder Allianz, die daarmee meteen ook de grootste aandeelhouder is geworden van de Zweeds-Britse onderneming.

Bima werd begin dit decennium gelanceerd en is inmiddels actief in veertien landen op drie continenten. De microverzekeraar heeft tot nu tot 24 miljoen gebruikers. Dankzij de nieuwe middelen hoopt het bedrijf zijn groei nog verder te kunnen versnellen.

Drempelverlagend


Daarbij zal gebruik gemaakt worden van mobiele platformen, die in vele ontwikkelingslanden een grote populariteit genieten. Uiteindelijk hoopt Bima een wereldwijd klantenbestand van één miljard gebruikers te kunnen uitbouwen.

“In ontwikkelingslanden zoals Ghana, Bangladesh of Haïti verdient een groot deel van de bevolking minder dan 10 dollar per dag,” aldus het bedrijf. “Maar in deze regio’s ligt ook het niveau van de levensduurte gevoelig lager."

"In de buitenwijken van Accra in Ghana kost de huur van een woning met één slaapkamer ongeveer 147 dollar per maand. Ook de verzekeringen zijn aan die situatie aangepast. Een levensverzekering kost er 0,02 dollar per dag. Bij een overlijden kunnen de uitgekeerde bedragen echter ook beperkt blijven tot bedragen van ongeveer 1.000 dollar."

"Een verzekering moet afgestemd zijn om de omvang van de lokale economie," zegt Bima. "Daarom is het nuttig om in ontwikkelingslanden met micropolissen te werken.” In vele ontwikkelingslanden is de verzekeringsmarkt nog beperkt in omvang. Bima wijst er daarbij op dat 75 procent van zijn doelpubliek nog nooit een verzekering heeft gehad.

Microverzekeringen zijn dan ook bijzonder interessant voor providers die denken aan een wereldwijde uitbreiding. Volgens herverzekeraar Swiss Re heeft de wereldwijde markt voor microverzekeringen een waarde van ongeveer 40 miljard dollar.

“Bovendien bieden micoverzekeringen aan de lokale bevolking, die vaak ook niet over publieke opvangmogelijkheden beschikt, een belangrijk vangnet. Op die manier kan immers worden vermeden dat een ziekte of een overlijden in de familie ook financieel een verwoestende impact zou hebben.”

Door het gebruik van mobiele platformen kan volgens Bima tevens sterk drempelverlagend worden gewerkt. “Ook in ontwikkelingslanden heeft immers een groot deel van de bevolking een mobiele telefoon,” zegt de verzekeraar. “Met de inzet van die apparatuur worden - dankzij prepaid-systemen - verzekeringen ook mogelijk voor gebruikers zonder bankrekening.” (mah)