Cover image
Science

In China hebben wetenschappers 2 apen gekloond; volgt nu een mens?

In een laboratorium in China zijn enkele weken geleden de twee java-aapjes Zhong Zhong en Hua Hua geboren. Niets uitzonderlijks, ware het niet dat ze een exacte kopie zijn van een java-aapje waarvan lichaamscellen werden afgenomen. Met andere woorden: Zhong Zhong en Hua Hua zijn klonen. Dat is een wereldprimeur, want nooit eerder was men er in geslaagd een primaat te klonen. Toch rijst de vraag waarom daar 20 jaar voor nodig was en of dit wel zo'n succes is?

De aapjesklonen Zhong Zhong en Hua Hua zijn acht en zes weken geleden geboren. De wetenschappers beweren de methode te hebben gebruikt om op die manier onderzoek te verrichten naar menselijke ziektes, zoals kanker en immuniteitsziektes. En misschien is het ook een stap richting het klonen van mensen. Deze “Somatic cell nucleus transfer”-techniek (SCNT) bestaat uit het planten van de kern van een cel in een eitje waarvan de kern is verwijderd.

article photo

Mislukte poging

De Chinezen verbeterden de techniek en slaagden er zo in twee aapjes te klonen, maar die overleden een paar uur na hun geboorte. Na de mislukte poging probeerden ze de celkern uit bindweefselcellen van een embryonaal java-aapje te halen en uiteindelijk bleek dit wel te lukken. Toch kostte het hun nog 21 pogingen en zes zwangerschappen om Zhong Zhong en Hua Hua op de wereld te brengen. 

article photo