Cover image

© iStock

Economie

Iedereen gebruikt cannabis, maar niemand rookt het nog

De consumptie van marihuana mag dan wel in een toenemend Amerikaanse staten worden toegelaten, maar toch tonen gebruikers steeds minder neiging om de traditionele joint op te steken.

Het fenomeen kan worden toegeschreven aan een brede waaier alternatieven die worden geboden. Dat zegt Fahrad Manjoo, redacteur van de Amerikaanse krant New York Times. Ook de marihuana-sigaret heeft immers zijn elektronisch alternatief, maar daarnaast worden nog tal van andere mogelijkheden tot consumptie geboden. De consument kan de cannabis onder meer eten, drinken, kauwen of opzuigen.

“Deze alternatieve consumptie-methodes zullen volgens sommige woordvoerders van de sector een belangrijke hefboom voor de cannabis-industrie worden,” aldus Manjoo. “Men gaat ervan uit dat de joint een rem betekende voor een verdere aanvaarding van het product."

"Door de alternatieve technieken krijgt cannabis een ander imago en een aantal nieuwe toepassingen. Een toegang tot een massapubliek lijkt mogelijk. Voortaan kan cannabis immers als een wellness-product op de markt worden gebracht. De drug wordt al met de heling van allerlei fysieke en mentale problemen in verband gebracht.”

Opportuniteiten

“Er duiken voor marihuana gigantische opportuniteiten op,” zegt Troy Dayton, chief executive van cannabis-investeerder ArcView. “Het product biedt duizenden combinatiemogelijkheden. Bovendien worden talloze heilzame werkingen aangeduid.” Cannabis zou onder meer een werking hebben tegen angsten, slapeloosheid, pijnen en problemen met het libido en de creativiteit.

Dayton noemt marihuana dan ook de droom van de merchandiser. Verwacht wordt dat klanten in Noord-Amerika dit jaar meer dan 10 miljard dollar aan legale marihuana zullen besteden. Over drie jaar zou die besteding volgens ramingen tot 23 miljard dollar kunnen oplopen.

Het bedrijf Eaze, een gespecialiseerde cannabis-leverdienst in Californië, getuigt dat de traditionele joint vier jaar geleden nog 85 procent van de markt vertegenwoordigde. Dat zou vandaag tot minder dan 33 procent zijn teruggevallen.

“Net zoals bij de sigaret vinden gebruikers dat roken ongezond is,” aldus Jim Patterson, chief executive van Eaze. “De elektronische versie - vaping - is ook veel gebruiksvriendelijker. Omdat bovendien allerhande aroma’s kunnen worden toegevoegd en verschillende soorten kunnen worden gemengd, kan vaping zich ook tot een bijzonder brede waaier van consumenten richten.”

Risicoperceptie

Dankzij vaping is de verkoop van Eaze het voorbije jaar met 300 procent toegenomen. Tevens bleek dat vrouwen vorig jaar al 35 procent van het consumentenbestand vertegenwoordigden, tegenover 25 procent twee jaar voordien.

“Babyboomers vormen bovendien de snelst groeiende groep consumenten,” zegt Patterson. Ook andere cannabis-producenten maken gewag van toenemende verkopen.

Vivien Azer, marktanaliste voor alcohol en cannabis bij consulent Cowen, betoogt dat de toenemende bijval voor cannabis een onderdeel is van een langdurige culturele trend. Ze merkt daarbij op dat de sociale perceptie van marihuana het voorbije decennium is verbeterd.

“Inmiddels vormt cannabis zelfs een bedreiging voor de alcoholsector,” aldus Azer. “De voorbije tien jaar heeft de alcoholconsumptie bij jonge volwassenen een sterke terugval gekend. Tegelijkertijd werd een belangrijke toename opgetekend in het gebruik van cannabis."

"Dat fenomeen wordt gedeeltelijk verklaard door risico-percepties. In het verleden werd cannabis gevaarlijker geacht dan alcohol, maar het voorbije decennium is die perceptie omgekeerd.”

Azer wijst er ook op dat het gebruik van cannabis steeds meer aanvaard wordt in alle leeftijdscategorieën, etnische groepen en inkomensklassen. Bovendien heeft de legalisering tot een prijsdaling geleid, waardoor de aantrekkelijkheid van het product nog is toegenomen. (mah)