Cover image

© EPA/ Ddw

Economie

JFK en Trump hebben hetzelfde profiel en dat belooft weinig goeds voor de aandelenmarkten

De Britse historicus Niall Ferguson (ook bekend als de echtgenoot van islamcritica Ayaan Hirsi Ali) schreef vorige zomer voor de Boston Globe een weinig vleiend stuk over de Amerikaanse president.

“ Hij is overspelig en heeft medische problemen die hij voor de media verborgen houdt. Hij rekruteert familieleden om in zijn regering te werken, heeft toegang tot het Kremlin en misbruikt moderne media om rechtstreeks met het publiek te communiceren. De dreiging van een nucleaire oorlog onder zijn bewind is meer dan onrustwekkend.”

Ferguson had het uiteraard over John Fitzgerald Kennedy, over wie anders? En Ferguson is niet de enige die de link tussen Kennedy en de huidige president Trump legt. Ook Bill Gates deed dat vlak na de verkiezingen, al was dat wel in meer beperkte termen.

Wat heeft dat met de aandelenmarkten te maken?


Velen doen de gelijkenissen af als absolute nonsens, maar tijdens het weekeinde publiceerde de Global Macro Monitor een grafiek die beleggers weinig vertrouwen zal inboezemen.

Op die grafiek is te zien hoe de aandelenbeurzen tijdens het eerste jaar van Kennedy (blauwe lijn) en dat van Trump (rode lijn)  een gelijkaardige sterk stijgende tendens vertonen... om dan in te storten.

“Deze markt begint erg op JFK’s markt te lijken, vanaf zijn verkiezing tot zijn top en de daaropvolgende berenmarkt die pas 100 dagen later ten einde zou komen eens de Russische president Nikita Kroetsjov een einde maakte aan de Cuba-crisis.”

Beleggers mogen hopen dat de vergelijkingen tussen beide daar ophouden.