Cover image

© epa

Politiek

Parler vrai van Jambon over 'procedurefout'-aanpak van advocaat Abdeslam oogst storm van kritiek

"Sven Mary, de advocaat van Salah Abdeslam, gaat hij te ver als hij de vrijspraak eist, op basis van procedurefouten." Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) nam een zeer duidelijk standpunt in over de aanpak van Mary. "Dit is twee straten te ver". De advocaat zelf en met hem heel de advocatuur reageerden  bijzonder fel: "De uitvoerende macht mag zich niet moeien met de rechterlijke." En ook: "Dit is plat populisme." Jambon was niet onder de indruk.

"U zegt dat Mary zijn werk doet. Ik weet niet zo zeker of hij zijn werk doet. Een advocaat moet er mijns inziens voor zorgen dat zijn cliënt een correcte straf krijgt. Niet te veel, niet te weinig. Een advocaat die in een zaak als deze op zoek gaat naar een procedurefout: dat is volgens mij twee straten te ver." Een zondagochtend met een flinke scheut parler vrai, dat was het voor minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Op de Zevende dag gaf hij flink gas.

De aanleiding voor dit alles was het feit dat advocaat Sven Mary afgelopen week de nietigheid bepleit van heel het dossier in het terreurproces tegen Salah Abdeslam. Hij was betrokken bij de aanslagen in Parijs, maar in Brussel staat hij ook nog terrecht voor de schietpartij tijdens zijn arrestatie. Het is dat laatste dat Mary nietig wil laten verklaren. Waarom? Er zouden volgens de advocaat "inbreuken tegen de taalwetgeving" zijn. Als hij gelijk krijgt zal Abdeslam niet vervolgt worden voor het schieten op agenten, een gedurfde zet van de advocaat.

Dat een minister van Binnenlandse Zaken, zelfs vice-premier van een regering, zich zo openlijk uitspreekt over een lopende zaak is zeer ongebruikelijk. Jambon gaf later wel een uitleg aan De Standaard "dat het om een moreel standpunt ging”. 

Vrijheid van meningsuiting voor Jambon

Via woordvoerder Hugo Lamon laat de Orde van de Vlaamse Balies weten dat "De minister heeft natuurlijk vrijheid van meningsuiting zoals iedereen, maar het is een ongeschreven regel dat de uitvoerende macht zich niet mengt in een hangende rechtszaak. Of dat nu de minister van Justitie is of die van Binnenlandse Zaken, doet niet ter zake".

Advocaat Sven Mary zelf sprak nog duidelijkere taal: "Hij zegt zoiets alleen maar om zijn populariteit te verhogen. Wat hij doet, is het volk opruien." "Als Jambon zegt dat een advocaat alleen maar mag zorgen dat zijn cliënt de correcte straf krijgt, dan denk ik dat hij niet goed de rol van de advocaat heeft begrepen. Een advocaat moet er in de eerste plaats voor zorgen dat de regels worden gerespecteerd in de rechtsstaat."

Lees meer