Cover image

© LAJ

Economie

Werken Antwerpse Leien duren elf maanden langer dan verwacht

In de lente van volgend jaar zou de herinrichting van de Leien in Antwerpen definitief moeten worden afgerond. Dat stond alvast in de planning die bij de aanvang de laatste fase van de werken, begin juni vorig jaar, naar voor was geschoven. Dat blijkt echter niet te lukken.

Inmiddels is immers gebleken dat de werken minstens elf maanden langer zullen duren dan oorspronkelijk waren vooropgesteld. Dat heeft Gazet van Antwerpen gemeld.

Onder meer de lokale middenstand heeft al verontwaardigd gereageerd op de berichten. Nico Volckeryck, voorzitter van Unizo Antwerpen-Stad, vraagt de aanstelling van een taskforce of een overkoepelende coördinator.

Onvoorziene omstandigheden

Er deden volgens Gazet van Antwerpen al langer geruchten de ronde dat de herinrichting van de Leien langer zou aanslepen dan oorspronkelijk was voorzien. Er is dan ook sprake van een bijzonder complexe werf, met onder meer de aanleg van een premetrostation, autotunnels en een fietsenparking. Ook bovengronds moet het straatbeeld grondig worden aangepast.

Uiteindelijk werd de problematiek onlangs door het gemeenteraadslid Toon Wassenberg (sp.a) naar buiten gebracht. Onder meer zouden de werken ondergronds met een aantal onverwachte problemen zijn geconfronteerd. Daarnaast werd ook ook gewag gemaakt van materialen die later werden geleverd dan voorzien.

De herinrichting van de Leien gebeurt onder de vorm van een privaat-publieke samenwerking. Daarin is de aannemer financieel verantwoordelijk voor vertragingen. Koen Kennis, Antwerps schepen van mobiliteit, bevestigt dat er over de problemen met de aannemer wordt gepraat. Er kan volgens de schepen echter pas duidelijk worden gecommuniceerd wanneer er voldoende duidelijkheid is over oorzaken, gevolgen en mogelijke maatregelen.

Omzetten

De Antwerpse middenstand reageert echter verontwaardigd. Aangevoerd wordt dat men de problemen toch al langer moet hebben zien aankomen. Er wordt aan toegevoegd dat bij grote projecten steeds opnieuw dezelfde fouten worden gemaakt.

De herinrichting van de Antwerpse Leien, de grote verkeersas die het zuiden en het noorden van de stad verbindt, is een gigantisch project. Enkele jaren geleden werd al het zuidelijk traject aangepakt. In de lente vorig jaar werd gestart met de herinrichting ter hoogte van de Meir en de Keyserlei. Voorzien was dat de werken twee jaar in beslag zouden nemen.

Die periode zou nu met elf maanden worden verlengd. De Antwerpse handelaars klagen dat de werken hun omzetten ondermijnen. Een verlenging van de werf bedreigt volgens hen het voortbestaan van vele handelszaken. Aangevoerd wordt dat die verliezen niet meer door de geboden compensaties van de overheid kunnen worden gedekt.

Verscheidene handelaars zeggen door de werken hun omzetten met 50 procent of 60 procent te hebben zien dalen. Dat kan met een overheidscompensatie van 2.000 euro per jaar nooit worden vergoed. Op sommige locaties zouden zelfs verliezen tussen 80 procent en 90 procent zijn gemeld. Een aantal handelszaken heeft dan ook de deuren al gesloten.

Ook de marktkramers op de Vogelmarkt klagen al jaren over de opeenvolgende verkeerswerven, waardoor onder meer minder toeristen worden aangetrokken.