Cover image

© iStock

Economie

Antidepressiva en anticonceptiva bedreigen vispopulaties

Farmaceutische restproducten die in het afvalwater terecht komen, brengen stroomafwaarts de overlevingskansen van het visbestand in het gedrang. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de McMaster University naar de gezondheid van het visbestand in de Great Lakes op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada.

De chemische bestanddelen van de farmaceutische producten en andere contaminanten uit het afvalwater komen onvermijdelijk in de voedselketen terecht en worden onder meer opgeslagen in het lichaam van de vissen.

Volgens de onderzoekers moeten de vissen dan ook meer inspanningen doen om die toxische stoffen uit hun lichaam te verwijderen. Dat kost echter bijkomende energie, die niet meer in andere vitale functies kan worden geïnvesteerd.

Stevige wandeling

“Dat betekent een bijkomende bedreiging voor de overlevingskansen van de vis,” benadrukt onderzoeker Graham Scott, docent biologie aan de McMaster University in Hamilton (Canada). Uit studie bleek dat vissen die stroomafwaarts van een waterzuiveringsinstallatie leven, door de opname van de toxische producten minstens 30 procent harder moesten werken om te overleven.

Een dergelijk niveau zou volgens Scott bij de mens overeenkomen met de energie die in een wandeling van verscheidene uren moet worden geïnvesteerd.

“Door die inspanningen heeft de vis minder energie beschikbaar om zich te verplaatsen, predatoren te ontwijken of prooien te vangen,” betoogt Scott. “Bovendien kan ook de kans op reproductie door een tekort aan energie in het gedrang komen. De contaminatie kan dan ook het voortbestaan van de populatie bedreigen.”

Onzichtbare problemen

Het fenomeen toont volgens Scott dan ook aan dat de pollutie een aantal onzichtbare gevolgen heeft. Hij merkt op dat bij studies over milieuvervuiling vooral gekeken wordt naar de grote problemen die de natuur bedreigen. Er moet volgens de bioloog echter ook aandacht worden besteed aan factoren die misschien minder opvallen, maar desondanks toch een belangrijke impact hebben.

De resultaten maken volgens Scott bovendien duidelijk dat de technologie voor de behandeling van afvalwaters moet worden herbekeken. “Een zuiveringsinstallatie is uitstekend geschikt om industriële en huishoudelijke vervuiling te verwijderen, maar restanten van farmaceutische producten vormen een bijkomend probleem,” voert hij aan. “De installaties blijken immers niet in staat om anticonceptiva, antidepressiva en beta-blokkers uit het water te halen.”

In het bekken van de Great Lakes in de Verenigde Staten en Canada zijn meer dan veertienhonderd centrales voor de verwerking van afvalwater operationeel. In die installaties wordt dagelijks 18 miljard liter water behandeld en in de meren geïnjecteerd.

Lees meer