Cover image

© EPA

Economie

Waarom de bitcoin beter is dan de euro

Zoals elke innovatie doet ook de bitcoin vele vragen rijzen. Maar de cryptomunt heeft wel de verdienste tastbaarder en betrouwbaarder te zijn dan een munt die op arbitraire wijze wordt beheerd door een centrale bank en lidstaten die insolvabel zijn.

Dat schrijft Gaspard Koenig, een Frans intellectueel, schrijver en directeur van de Franse denktank Generation Libre, in een opiniestuk in de zakenkrant Les Echos.

De werking van de bitcoin is volgens Koenig dan ook veel makkelijker te begrijpen dan die van de euro. Want het vertrouwen dat we hebben in de eurobiljetten die we in onze portefeuille houden, berust  - sinds in 1971 de goudstandaard werd opgegeven -  enkel nog op een overdreven vertrouwen in roekeloze staten. Hun aantal wordt beslist door een centrale bank die op eigen houtje kan beslissen wie ze rijker maakt en wie armer (de huidige stimulus wordt dan ook verondersteld aan de basis te liggen van menige bubbel). Banken genieten dan ook nog eens van het voorrecht om geld uit te lenen dat ze niet eens bezitten. (Het zogenaamde fractional-reserve banking  of fractioneel bankieren, dat wil dat commerciële banken slechts een deel van de hun toevertrouwde middelen in direct beschikbare vorm moeten aanhouden.)

Werking is veel eenvoudiger dan die van de euro


Net daarom is de werking van de bitcoin veel eenvoudiger te begrijpen dan die van de euro, want hij vertoont veel gelijkenis met een goudstuk, schrijft Koenig. (De voorloper van de bitcoin heette trouwens niet voor niets ‘Bit Gold”.) 

  • Om te beginnen is de bitcoin beperkt in aantal (er zullen er maximaal 21 miljoen worden gemaakt) en beschermd tegen elke interventie door derden.
  • Het ‘minen’ (ontmijnen) doet zijn naam alle eer aan en is vergelijkbaar met het werk van de goudzoekers in het industriële tijdperk.
  • Niemand kan bitcoins creëren uit het niets en elke bitcoin is onderworpen aan de gedecentraliseerde controle van het netwerk.
  • Tenslotte kan niemand een bitcoin vernietigen: iedereen bewaart zijn kapitaal in de vorm van een persoonlijke geheime sleutel, die dienst doet als de eigen bank.
  • Elektronische portefeuilles laten toe de bitcoins altijd met zich mee te dragen, als waren het goudstaven.
  • En in tegenstelling tot uw spaargeld - het product van een bank met als enige garantie een insolvabele staat - kan de bitcoin dus ontkomen aan inbeslagname door een centraal bestuur, het failliet van een bank, hyperinflatie en oorlog.

© EPA

Geld heeft op deze manier haar originele functie heroverd: een eenvoudig en neutraal ruilmiddel dat niet wordt beïnvloed door landsgrenzen of de grillen van de politiek.

Schiet niet te snel op de boodschapper

Uiteraard rijzen er terechte vragen met betrekking tot de bitcoin, net als dat bij elke menselijke innovatie het geval is. Wat met de ecologische kost van het ‘minen’ en de voorliefde voor deze munt in criminele milieus? Toch schiet men best niet te snel op de boodschapper met grote termen, zoals als ‘de strijd tegen terrorisme’ en andere retorische oneliners.

Volgens Koenig wacht de missie die de Franse regering aan een oud vice-gouverneur van de Banque de France heeft opgelegd dan ook  eenzelfde lot als het fameuze rapport Théry uit 1994. In dat rapport werden aan toenmalig premier Edouard Balladur de ‘beperkingen van het internet’ duidelijk gemaakt. (Zo schreef de als uiterst competent omschreven academicus Gérard Théry dat het internet 'op geen enkele manier geschikt was om commerciële diensten aan te bieden'.)

Dus eerder dan aan het IMF te vragen om de financiële stabiliteit te herstellen (alsof de quantitative easing een garantie op financiële stabiliteit biedt!), zou Frankrijk beter het voorbeeld van Japan volgen en de bitcoin officialiseren als betaalmiddel, besluit Koenig.

"De staat zou zo misschien haar voorrecht op de gelddrukpers verliezen, maar de burger kan er enkel zijn financiële en morele onafhankelijkheid bij winnen."