Cover image

© iStock

Economie

Beter emissiebeleid kan meer dan 150 miljoen levens redden

Indien de emissies van fossiele brandstoffen sneller zouden kunnen worden afgebouwd dan de autoriteiten op dit ogenblik hebben gepland, zouden deze eeuw wereldwijd 153 miljoen vroegtijdige overlijdens kunnen worden vermeden. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers van de Duke University en de Columbia University, in samenwerking met het Goddard Institute for Space Studies (Nasa), gebaseerd op analyses over meer dan honderdvijftig grote stedelijke agglomeraties in de wereld.

Opgemerkt wordt dat elk bewoond continent van de maatregel zou kunnen profiteren. De grootste voordelen zouden volgens de onderzoekers echter worden opgetekend in Azië en Afrika.

India

“Indien de internationale wereld een overeenkomst zou kunnen vinden over maatregelen die de opwarming van de aarde snel tot maximaal 1,5 graden Celsius zouden beperken, in plaats van te kiezen voor een beleid waarbij de zwaarste ingrepen pas op een veel later tijdstip worden voorzien, zouden vele levens kunnen worden gered,” zegt onderzoeksleider Drew Shindell, professor aardwetenschappen aan de Duke University.

“Alleen al de Indiase stad Kolkata zouden op die manier bijna 4,4 miljoen vroegtijdige overlijdens kunnen worden vermeden. In Delhi, eveneens in India, zouden ook nagenoeg 4 miljoen sterfgevallen kunnen zouden worden afgewenteld.”

“Nog in dertien andere Aziatische en Afrikaanse steden zouden meer dan één miljoen levens kunnen worden gered,” betoogt professor Shindell. “Bovendien moeten op beide continenten nog eens een tachtigtal agglomeraties worden geïdentificeerd waar telkens minstens honderdduizend overlijdens zouden kunnen worden vermeden."

"Maar ook in nagenoeg vijftig locaties op andere continenten zouden belangrijke baten kunnen worden ervaren. Onder meer In Moskou, Mexico City, Sao Paolo, Los Angeles, Puebla en New York zouden telkens minstens 120.000 premature overlijdens kunnen worden vermeden. Dat cijfer zou in een aantal steden zelfs tot mogelijk 320.000 geredde levens kunnen opleven.”

Riskante strategie

“De nieuwe projecties beklemtonen de zware problemen die moeten worden verwacht wanneer bij de strategieën voor de emissiebeperkingen aan de goedkoopste alternatieven de voorkeur wordt gegeven,” zegt Drew Shindell. “Al te vaak wordt immers beslist om relatief hoge emissies van koolstofdioxide voorlopig toe te laten, in de hoop dat in een verdere toekomst een oplossing kan worden gevonden en een compensatie zou kunnen worden gerealiseerd."

"Bij die goedkope strategieën wordt echter louter gekeken naar de economische kost van de energie-omzetting. De menselijke kost van meer dan 150 miljoen premature overlijdens wordt daarbij daarentegen genegeerd.”

“Dat is een heel riskante strategie, die kan vergeleken worden met de aankoop van een duur product met een hoog krediet, in de hoop dat men ooit een voldoende inkomen zal hebben om die kosten en intresten terug te betalen.”