Cover image
Science

42.000 Vlamingen kampen met een vorm van autisme

Uit cijfers van de Vlaamse Vereniging Autisme blijkt dat 42.000 mensen een autismespectrumstoornis hebben. Dus 1 op de 150 kinderen die bij ons geboren worden, kampt met een vorm van autisme. De Vlaamse Vereniging Autisme ziet twee grote oorzaken.

Jongens lijden vaker aan autisme dan meisjes. Voor elk meisje met autisme staan er drie tot vier jongens. Volgens VTM Nieuws meldden sommige onderzoekers dat meisjes namelijk beter hun autisme kunnen verhullen.

De Vlaamse Vereniging Autisme zegt dat autisme vandaag meer wordt vastgesteld omdat de denkstijl nu minder eenvoudig zou zijn: “ “Er komt veel meer informatie op ons af dan enkele decennia geleden. Je kan en moet meer keuzes maken. Ook de gemiddelde mens heeft het daarbij al eens moeilijk en plooit zich op zichzelf terug. Rolpatronen van man en vrouw, werkgever en werknemer zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Vroeger was de wereld veel statischer.”

Niet meer dan vroeger

Toch kan er niet bewezen worden dat autisme nu wel degelijk meer voorkomt dan vroeger. Autisme kan nu gewoon sneller, nauwkeuriger en beter gevonden worden.

Lees meer