Cover image

© iStock

Economie

Stijgende activiteitsgraad 50-plussers in de EU weegt op de lonen

Sinds de uitbraak van de financiële crisis tien jaar geleden is de activiteitsgraad bij de vijftigplussers in de eurozone gevoelig toenemen. Het fenomeen werd het sterkst opgemerkt in landen waar de salarissen de zwakste groei hebben gekend. Dat is de conclusie van een rapport van economen van de Banque de France, die gewag maken van een economisch en sociaal gebeuren waarvan de consequenties wellicht worden onderschat.

“In de eurozone kon bij de uitbraak van de financiële crisis een decennium geleden in de leeftijdsgroep tussen vijftig en vierenzeventig jaar een activiteitsgraad van 41 procent worden opgetekend,” aldus het rapport. “Dat bleek vorig jaar echter te zijn opgelopen tot 49 procent."

"Vooral in Duitsland en Italië, maar in minder uitgesproken mate ook in Frankrijk, kon een sterke stijging van de activiteitsgraad worden genoteerd. De toename van de activiteitsgraad bij senioren weerspiegelt in essentie de hervormingen die de regeringen het voorbije decennium in de pensioensystemen hebben doorgevoerd. Onder meer kan worden vastgesteld dat in alle landen van de eurozone de pensioenleeftijd werd opgetrokken." 

Compensaties

“Zelfs in de leeftijdsgroep tussen zestig en vierenzeventig jaar kan een snelle toename van de activiteitsgraad worden opgemerkt," zeggen de Franse economen. "In Duitsland heeft of zoekt inmiddels nagenoeg één derde van deze leeftijdsgroep een baan. "

"Bovendien kan in de meeste gevallen ook worden gesproken van reële arbeidsprestaties in een volwaardig dienstverband. De voorbije tien jaar is in de eurozone de arbeid tussen vijftig en negenenvijftig jaar met acht miljoen werknemers toegenomen. Daarvan is bijna niemand in de werkloosheidsstatistieken terug te vinden.”

Volgens de economen moet het fenomeen wellicht worden toegeschreven aan een streven van de gepensioneerden om hun inkomen op peil te houden. “De pensioenuitkering ligt meestal gevoelig lager dan het vroegere salaris,” zeggen de onderzoekers. “Vele gepensioneerden proberen dat financiële verlies met een beroepsmatige activiteit te compenseren.”

Neveneffect

Dat gedrag kan echter een belangrijk neveneffect hebben op de evolutie van de Europese salarissen en daarmee ook op de algemene economie. Wanneer ouderen langer willen werken, neemt het aanbod op de arbeidsmarkt immers toe. Die grotere beschikbaarheid aan potentiële werknemers zet de loonniveaus onder druk.

“De voorbije vijf jaar blijkt de arbeidsactiviteit van de oudere populatie de sterkste toename te hebben gekend in landen waar de zwakste salarisgroei werd opgetekend,” wordt er nog opgemerkt. “Wanneer in de landen van de G7 de deelname aan de arbeidsmarkt van werknemers tussen vijfenvijftig en vierenzestig jaar met 10 procent toeneemt, blijkt de looninflatie met 0,3 procent af te nemen."

"Die vaststelling kan dan ook een gedeeltelijk een verklaring vormen door de loonevoluties in ontwikkelde landen zoals de Verenigde Staten, Groot-Brittannië of Duitsland, waar nagenoeg een volledige tewerkstelling wordt geregistreerd.”

Lees meer