Cover image

© iStock

Economie

Noord-Korea heeft nog een 'wapen'... en het staat op het punt te exploderen

Tuberculose is op wereldniveau één van de zwaarste gezondheidsproblemen. Onder meer in Noord-Korea is er sprake van een echte epidemie, die door het ontbreken van een adequate zorgverstrekking ook grensoverschrijdend in een zware dreiging zou kunnen uitmonden. Ziektes hebben immers niet de gewoonte om zich door landsgrenzen te laten tegenhouden.

Bovendien zou volgens experts moeten gevreesd worden voor uitbraken van resistente vormen van de aandoening. Gehoopt wordt dan ook dat de intenties tot een grotere openheid bij het Noord-Koreaanse regime ook de aanpak van tuberculose kan helpen.

Resistentie

“Noord-Korea vormt niet alleen met zijn kernwapens een gevaar, maar ook het land kan ook de bron van een sterke verspreiding van tuberculose, wereldwijd de meest dodelijke infectieziekte, worden,” meldt het persbureau Bloomberg. “Twee jaar geleden werden in Noord-Korea meer dan honderdduizend patiënten geregistreerd."

"Daarmee staat het land in de statistieken van de World Health Organization (WHO) genoteerd als één van de grootste broeihaarden van de ziekte. Artsen waarschuwen bovendien voor de dreiging van resistente vormen van de aandoening, waardoor een behandeling nagenoeg onmogelijk zou worden.”

“In februari had het Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria - sinds begin dit decennium in Noord-Korea de grootste investeerder in programma’s voor de bestrijding van tuberculose - aangekondigd al zijn activiteiten in het land te zullen stopzetten,” aldus Bloomberg. “De organisatie stelde in Noord-Korea nog moeilijk te kunnen werken."

"Het vertrek van de belangrijkste sponsor zou een snelle verspreiding van resistente takken kunnen bevorderen. Door een gebrek aan voorraden zouden lokale artsen immers geneigd kunnen zijn de dosissen te rantsoeneren, waardoor patiënten slechts onvolledige behandelingen zouden kunnen volgen.”

Hoewel geen officiële nationale gegevens worden verstrekt, staat volgens experts vast dat Noord-Korea al wordt geconfronteerd met infecties die niet met de traditionele geneesmiddelen kunnen worden behandeld.

“Geraamd wordt dat twee jaar geleden ongeveer 5.700 tuberculose-infecties te wijten waren aan bacteriën die een resistentie tegen een aantal traditionele geneesmiddelen hadden opgebouwd,” benadrukt het persbureau. “Volgens andere bronnen vormen die cijfers zelfs een zware onderschatting van het reële resistentie-probleem. Een behandeling van dergelijke crisissen is in arme landen quasi onmogelijk.”

14.000 pillen

“De complexe problemen vergen behandelingen die minstens twee jaar duren,” waarschuwt de Amerikaanse tuberculose-specialist Jennifer Furin. “Tijdens dat tijdsbestek moet ook rekening worden gehouden met een periode van zes maanden waarin dagelijkse injecties noodzakelijk zijn en ongeveer 14.000 pillen moeten worden toegediend."

"Bovendien moet men ermee rekening houden dat behandelingen die vroegtijdig worden afgebroken of met inferieure middelen worden uitgevoerd, de beste manier zijn om resistentie te creëren. Er dreigen dan ook problemen die veel verder gaan dan Noord-Korea.”

“We hebben hier te maken met een ramp waarvoor de wereldwijde gezondheidszorg later dreigt te zullen moeten betalen,” aldus Furin. “Er is hier sprake van een politiek veroorzaakt probleem dat in een gezondheidscatastrofe dreigt te evolueren, niet alleen voor Noord-Korea, maar voor de hele wereld.”

Onder meer in China zijn de autoriteiten bijzonder bekommerd over contacten met Noord-Koreaanse gastarbeiders die mogelijk besmet zouden kunnen zijn. Daarbij wordt echter opgemerkt dat de ziekte vaak aanwezig kan zijn zonder dat al uiterlijke symptomen kunnen worden opgemerkt. Dat maakt het bijzonder moeilijk om de ziekte aan de grens te stoppen.

Noord-Korea heeft sterke kritiek geuit op de beslissing van het Global Fund om zijn activiteiten in het land te staken. Volgens de Noord-Koreaanse autoriteiten buigt de hulporganisatie voor de druk van een aantal vijandige buitenlandse machten.

“Men moet ermee rekening houden dat tuberculose op zich een massavernietigingswapen is,” zegt ook Jennifer Furin.

Lees meer