Cover image

© iStock

Economie

Bouwen: de economische indicator die de Amerikaanse economie domineert

De woningbouw is een belangrijke indicator voor de prestatie van de Amerikaanse nationale economie. Dat wordt bevestigd door een rapport van het onderzoeksbureau CFRA Research, op basis van een analyse van alle economische recessies de de Verenigde Staten sinds het begin van de jaren zestig van de voorbije eeuw hebben getroffen.

“Ook wanneer het bruto binnenlandse product en de tewerkstelling goede resultaten laten optekenen, kan een terugval op de vastgoedmarkt een belangrijke waarschuwing voor de economische prestaties van het land vormen,” benadrukt Terri Spath, chief investment officer bij consulent Sierra Investment Management. “Daarvoor kunnen verschillende verklaringen naar voor worden geschoven.”

Belangrijke pijler

“Huisvesting en alle mogelijke uitgaven in verband met de aankoop van een woning - met inbegrip van de uitgaven voor renovatie en verbouwing en nutsvoorzieningen - vormen een belangrijke pijler van de economie. De activiteit neemt ongeveer een zesde van het totale bruto binnenlands product van de Verenigde Staten voor zijn rekening."

"Bovendien vormt de aanvang van bouwwerven een bijzonder belangrijke indicator voor de verdere economische ontwikkelingen van de volgende kwartalen. Het duurt immers enkele maanden vooraleer de bouwwerken aan een woning zijn afgerond. Wanneer gevreesd worden voor een toekomstige economische terugval, stellen de huizenbouwers zich bovendien terughoudend op.”

Consumentenvertrouwen

"Tegelijkertijd vertegenwoordigt de woningbouw een weerspiegeling van het consumentenvertrouwen," zegt Sam Stovall, chief investment strategist, voor het onderzoeksbedrijf CFRA Research. "Wanneer men vreest mogelijk zijn baan te zullen verliezen, zal men weinig geneigd zijn om tot de aankoop van een woning - de grootste investering die een mens tijdens zijn leven doet - over te gaan."

"Wanneer men teruggaat in de tijd, kan worden vastgesteld dat elke recessie sinds het begin van de jaren zestig van de voorbije eeuw werd voorafgegaan door een dubbelcijferige daling van de woningbouw. De aanvang van bouwwerken zijn economisch bijzonder belangrijk.”

Bedrijven

Er kunnen volgens de experts echter nog een aantal signalen worden opgevangen die een bijdrage leveren tot de impact van de vastgoedsector op de economie. “Ook wanneer het vertrouwen van de investeerders en het bedrijfsleven op een hoogtepunt staat en veel nieuwe banen worden gecreëerd, kunnen andere elementen wijzen op potentieel gevaar,” wordt er opgemerkt.

“Er moet daarbij ook gekeken worden naar de verkoop van nieuwe woningen. Wanneer die verkoop achteruit gaat, zal de marktprijs door een daling van het aanbod wellicht oplopen. Daardoor zullen geïnteresseerden mogelijk de aanschaf van een woning uitstellen. Datzelfde geldt trouwens ook voor de verkoop van bestaande woningen.”

“Tenslotte moet ook worden gewezen op de financiële prestaties van bedrijven - zoals Home Depot - met activiteiten die met de bouwsector zijn verwant,” wordt er nog aangevoerd. “Wanneer de prestaties van die ondernemingen achteruit gaan, zou een vrees voor mogelijke problemen op de vastgoedmarkt kunnen ontstaan. Dat kan op zijn beurt een belangrijk signaal geven over de toestand van de algemene economie.”

Lees meer