Cover image

© Pixabay/Moffat

Economie

Gebrek aan koeling bedreigt meer dan een miljard mensen

Een gebrek aan airconditioning en koeling dreigt wereldwijd meer dan één miljard mensen in gevaar te brengen. Door de hogere temperaturen van de klimaatverandering zullen vele mensen in vooral Azië, Afrika en Latijns-Amerika met zware problemen worden geconfronteerd om zichzelf voldoende koel te kunnen houden en voedsel en geneesmiddelen te bewaren. Dat is de conclusie van een rapport van de organisatie Sustainable Energy for All, gebaseerd op een onderzoek in tweeënvijftig landen.

Volgens de onderzoekers moeten de grootste problemen worden verwacht in regio’s zoals India, China, Mozambique, Soedan, Nigeria, Brazilië, Pakistan, Indonesië en Bangladesh.

Energiecentrales

“Door de opwarming van de aarde zal een grotere behoefte aan koelkasten, ventilatoren en andere apparaten met een koelende werking ontstaan,” benadrukt Rachel Kyte, verantwoordelijke van Sustainable Energy for All.

“Tenzij energiecentrales wereldwijd van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen overschakelen, dreigt de grotere elektriciteitsbehoefte van die apparaten de klimaatverandering nog verder te versterken. Geraamd moet worden dat ongeveer 1,1 miljard mensen - 470 miljoen mensen op het platteland en 630 miljoen bewoners van sloppenwijken in de steden - onder een gebrek aan koeling zullen lijden.”

“Met de klimaatverandering wordt koeling steeds belangrijker,” waarschuwt Kyte. “Er zullen super-efficiënte koelstrategieën moeten worden gevonden. Dat kan het bedrijfsleven echter ook nieuwe belangrijke markten aanreiken.”

Onder meer wijzen de onderzoekers op de ontwikkeling van hoogefficiënte systemen voor airconditioning voor de groeiende middenklasse van tropische landen. Tevens kan men volgens Kyte ook terugvallen op een aantal eenvoudige oplossingen, zoals de beschildering van daken met witte verf om het zonlicht te weerkaatsen. Daarnaast wordt gewezen een nieuw woningdesign, dat zou kunnen worden ontwikkeld om warmte laten ontsnappen.

Dodelijke hitte

De onderzoekers waarschuwen dat hittestress tussen het begin van de jaren dertig en het midden van deze eeuw jaarlijks ongeveer 38.000 extra overlijdens zal veroorzaken. Gewezen wordt daarbij op een hittegolf in mei van dit jaar, toen in de Pakistaanse hoofdstad temperaturen van meer dan 40 graden Celsius werden opgetekend en meer dan zestig mensen aan de gevolgen van hittestress stierven.

"In afgelegen gebieden van tropische landen worden veel mensen met een gebrek aan elektriciteit geconfronteerd,” benadrukt Kyte nog. “Ook ziekenhuizen of lokale medische posten zijn daardoor niet in staat om de vereiste koeling te bieden die voor de opslag van vele vaccins of geneesmiddelen noodzakelijk is."

"In de sloppenwijken van de steden wordt de elektriciteitsvoorziening vaak met onderbrekingen geconfronteerd. Boeren en vissers ontberen dikwijls een toegang tot koelingsmogelijkheden om hun producten op te slaan of naar de markt te brengen. Wanneer verse vis bij 30 graden Celsius moet worden opgeslagen, kan hij slechts enkele uren worden bewaard. Met de nodige koeling kan die periode tot enkele dagen worden uitgebreid."

Een recente studie van wetenschappers aan aan de University of Birmingham in Groot-Brittannië berekende tegen het midden van deze eeuw wereldwijd 14 miljard apparaten voor koeling operationeel zullen zijn. Dat betekent een verviervoudiging tegenover het huidige arsenaal. Daardoor zal ook het energieverbruik van de wereldbevolking een sterke toename kennen.

Lees meer