Cover image

© epa

Politiek

Eén op zes Britten denkt nu anders over brexit

Een grote enquête bij de Britse bevolking wijst erop dat de brexit-onderhandelingen ervoor gezorgd hebben dat veel voorstanders van de brexit daar nu anders over denken. De onderhandelingen over het vertrek van Groot-Brittannië verlopen moeizaam, sommige analisten voorspellen grote economische problemen.

Al sinds de regering van Conservatives-leider Theresa May de onderhandelingen voor de brexit voert, gaan er stemmen op om het referendum dat de brexit mogelijk maakte, opnieuw te doen. Toen stemde zo'n 53% van de Britten voor 'Leave' en 47% voor Remain. Maar de EU bleek niet zo'n welwillende onderhandelaar te zijn als de Britten hadden gehoopt. 

Noorden en Wales weer 'Remain'

Lobbygroep Best for Britain liet een enorm onderzoek uitvoeren bij de Britten en volgens dat onderzoek zouden tot 112 verschillende kieskringen vandaag anders stemmen dan bij het originele referendum. Die verandering is het best zichtbaar in kieskringen waar verkozen(en) heeft, met andere woorden in het noorden en Wales. 

Tijdens het referendum geldden de normale regels van Groot-Brittanniës kiessysteem niet, toen ging het puur om de effectieve stemmen. Of er dus echt één op zes van de Britten van mening is veranderd, is niet helemaal zeker. Toch is het onderzoek een belangrijk signaal. 

De regering van Theresa May beloofde namelijk een zo goed mogelijke deal met Europa, met andere woorden, ééntje waar wel handelsakkoorden mee worden gesloten, maar zonder zich naar de regels van de EU te moeten schikken. De Europese Unie ziet dat echter anders. Naarmate het duidelijk werd dat de regeling die May weet te treffen, minder positief is dan oorspronkelijk beloofd, werden ook de krantenkoppen negatiever over een potentiële brexit. 

Stemmen over een brexit-deal

Het onderzoek is daar ongetwijfeld een resultaat van. De onderverdeling in kieskringen is belangrijk, omdat een tweede referendum afdwingen zeer moeilijk zal worden. Maar Theresa May moet de finale brexit-regeling wél voorleggen aan het parlement. Als Westminster, op basis van de voorkeuren van de kiezers die ze vertegenwoordigen, toch tegen het voorstel stemt, staat May in haar hemd. 

Dat is ook waar de oppositie momenteel voor pleit. Lib-Dem-leider Sir Vince Cable riep op "om voorbij partijgrenzen te denken." Eloïse Todd, de voorzitster van Best for Britain, benadrukte dat de "publieke opinie is veranderd en politici lopen achter op de feiten. Onze research toont dat de deal moet voorgelegd worden aan de mensen. Westminster moet ervoor zorgen dat de mensen kunnen stemmen over de brexit-deal en hun dan de kans geven om te blijven en verder te bouwen op de huidige overeenkomsten met de EU."

Lees meer