Cover image

© EPA

Economie

Spermabanken: de Brexitcrisis waarover niemand praat

De brexit kan ook een belangrijke impact hebben op de Britse vruchtbaarheid. Dat hebben een aantal Britse bronnen gezegd, zich baserend op cijfers van het Britse ministerie van gezondheid. Daaruit bleek immers dat de Britse spermabank vorig jaar met drieduizend stalen uit Denemarken werd bevoorraad. Daarmee waren Deense donoren verantwoordelijk voor nagenoeg de helft van de nieuwe aanvoer.

Volgens sommige partijen zouden de trafieken na een scheiding tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie in sterke mate kunnen worden beperkt. Woordvoerders van de Britse overheid waarschuwen echter voor onnodige paniekzaaierij.

Geen hinderpalen

“Er is geen reden tot ongerustheid,” benadrukt Jane Stewart, hoofd van de British Fertility Society. “De import van sperma is onderhevig aan een nationale wetgeving. Misschien zal na de brexit een andere administratie moeten worden gevoerd."

"Die aanpassing kan mogelijk enkele tijd in beslag nemen, maar de Deense spermabanken voeren hun voorraden al uit naar een brede waaier landen over de hele wereld, zonder met vertragingen of andere hindernissen rekening te moeten houden. Er kan dan ook geen enkele reden worden aangegeven waarom er met Groot-Brittannië problemen zouden kunnen rijzen.”

De Britse spermabanken kopen hun voorraden vooral bij commerciële partijen. De belangrijkste leverancier zijn de Verenigde Staten, waar vorig jaar vierduizend stalen werden gehaald. Daarnaast werd ook nog in beperkte mate beroep gedaan op leveranciers in een aantal andere lidstaten van de Europese Unie.

“Zelfs wanneer er tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie geen regeling kan worden gevonden, zal het mogelijk zijn om de samenwerking met de Deense spermabanken verder te zetten,” benadrukt Jane Stewart echter. Denemarken heeft met Cryos de grootste spermabank van de wereld.

Voorkeuren

Vier jaar geleden besliste Groot-Brittannië een nationale spermabank uit te bouwen. De interesse bleef echter beperkt. Tijdens het eerste jaar na de oprichting bleken zich immers amper negen donoren te hebben gemeld. Het initiatief is inmiddels geschrapt.

Volgens Peter Reeslev, chief executive van Cryos, kunnen een aantal verklaringen worden gegeven voor de voorkeur van de Britse moeders voor Deens sperma, waarvan de invoer de voorbije tien jaar een toename met 232 procent heeft laten optekenen.

Volgens Reeslev kan daarbij verwezen worden naar een aantal fysieke kenmerken van het Deense ras, waarbij bovendien tevens een link kan worden gelegd met uitmuntende resultaten op het gebied van gezondheid, leefmilieu en onderwijs. Allan Pacey, hoofd andrologie bij de Sheffield Teaching Hospitals, wijst daarnaast op de sterke historische band tussen Groot-Brittannië en Denemarken.

Annemette Arndal-Lauritzen, chief executive van de European Sperm Bank in Kopenhagen, zegt bovendien dat het concept van donaties sterk in de Deense maatschappij is ingebakken. “De donatie van sperma wordt er bestempeld als een altruïstische manier om andere mensen te helpen,” zegt ze.

“Dat heeft geleid tot een breed aanbod, waardoor ook de mogelijkheid ontstaat om tussen een grote variatie aan donor-profielen te kiezen. Ook die keuzemogelijkheid, die elders meestal niet wordt geboden, wordt door vele Britse ouders gewaardeerd.”

Lees meer