Cover image

© Getty Images/Jemal Countess

Economie

Artificiële intelligentie is een zegen voor autocraten

Kunstmatige intelligentie kan uitgroeien tot een grote bedreiging voor de democratie. De technologie blijkt immers gemakkelijk door autocratische overheden te kunnen worden geadopteerd en ingezet. Dat zegt computerwetenschapper Andrew Ng - die Google Brain oprichtte en aan het hoofd stond van de Artificial Intelligence Group van Baidu - in een interview met het nieuwsplatform Axios.

"Tirannen gedijen op gecentraliseerde macht,” beklemtoont Ng. “Het plotselinge vermogen om burgers vierentwintig uur per dag te volgen en te beoordelen, is een zegen voor een controlerende overheid, terwijl de chaotische constellatie op het terrein teloor dreigt te gaan."

Adam Smith

"Big data en snelle rekenkracht zorgen ervoor dat informatie bijzonder snel naar het centrum kan stromen," aldus de computerwetenschapper. "Meteen kunnen schijnbaar afgeschreven economische systemen - die onder meer in de eerste decennia van het communistische China en de Sovjet-Unie werden gevolgd - de superioriteit van de vrije markt, zoals die in de achttiende eeuw door Adam Smith werd gepropageerd, beginnen te bestrijden.”

“De vrije markt was lange tijd het dominante economische concept, maar onder de impact van het internet en big data dreigt die slinger opnieuw weer enigszins in de andere richting te gaan,” betoogt Ng.

Verwezen wordt naar de controlesystemen en de sociale kredietstelsels die in China worden gehanteerd, waarbij de overheid toezicht houdt op zijn burgers en op basis van het individuele gedrag scores met bepaalde voordelen toewijst.

Opgemerkt wordt dat het moderne westerse systeem op dit ogenblik vooral wordt bedreigd door een afwijzing van immigratie, globalisering en gevestigde leiders, wat heeft geleid tot een tribale mentaliteit met een verheerlijking van de eigen groep en een demonisering van buitenstaanders.

“Daarnaast moet echter ook rekening worden gehouden met de impact van technologie,” aldus Axios. “Sociale media en andere nieuwe technologische ontwikkelingen worden onder meer door Rusland voor politieke doeleinden ingezet."

"Deze toepassingen hebben de kracht om een maatschappelijke kloof nog verder uit te diepen. Kunstmatige intelligentie dreigt op dat vlak zowel de impact van de grote technologiebedrijven als van de sociale mediaplatformen te zullen overtreffen, terwijl aan autocratisch ingestelde leiders nieuwe instrumenten zullen worden aangereikt om hun kracht sterker te kunnen verankeren.”

Twijfel

“Deze instrumenten maken het voor de autoriteiten gemakkelijker om op de hoogte te blijven van gebeurtenissen en veranderingen, maar het wordt ook eenvoudiger om de informatiestromen te beïnvloeden en dissidente stemmen te marginaliseren,” zegt Darrell West, directeur van het centrum voor technologische innovatie bij de Brookings Institution.

“Tegelijkertijd wordt het met sociale media gemakkelijker om extreme stemmen te vinden en sociale verdeeldheid te benutten, maar moeilijker om mensen voor een gemeenschappelijk doel samen te brengen.”

De meningen over de impact van kunstmatige intelligentie op de politiek lopen echter uiteen. Neurowetenschapper Nicholas Wright, die zich op de problematiek van de technologie heeft toegespitst, benadrukt dat het systeem geen voorkeur voor democratie of autocratie toont.

“De geschiedenis toont aan dat zowel democratische stelsels als autocratische regimes voordelen kunnen halen uit het gebruik van radicale nieuwe technologieën,” zegt hij.

Lees meer