Cover image

© Pixabay/Brian Odwar

Economie

Britse bedrijven moeten bekendmaken hoeveel minderheden betaald worden

In Groot-Brittannië zullen werkgevers in de toekomst mogelijk kunnen worden gedwongen om het verschil in beloning tussen de verschillende etnische groepen in hun personeelsbestand bekend te maken. Dat blijkt uit een plan van de Britse premier Theresa May. Er wordt nu met een consulatieronde begonnen, waarbij de werkgevers hun visie over de problematiek naar voor kunnen brengen.

Woordvoerders van de Britse regering wijzen erop dat de grootste verschillen wellicht onder meer bij een aantal publieke sectoren - zoals de strijdkrachten, de politie en het onderwijs - zullen moeten verwacht. In die diensten hebben etnische minderheden immers slechts een beperkte toegang tot de hogere kaders.

Sociale rechtvaardigheid

De consultatie loopt tot januari volgend jaar. De Britse regering benadrukt dat de strijd tegen ongelijkheid op de werkplek onderdeel vormt van het streven naar sociale rechtvaardigheid. Theresa May wijst er daarbij op dat minderheden vaak het gevoel hebben op het werk vaak tegen een muur te botsen.

Bij vacatures moest worden vastgesteld dat 17 procent van de blanke sollicitanten werd aangeworven, maar bij etnische minderheden valt dat cijfer terug tot 11 procent. Tevens werd duidelijk dat etnische minderheden een groter risico lopen om tot de lagere inkomenscategorieën te behoren. Bij de politie bleken etnische minderheden slechts 1 procent van de hogere kaders te vertegenwoordigen.

Hoewel personen uit etnische minderheden in het algemeen met een grotere werkloosheid, lagere lonen en slechtere carrière-vooruitzichten worden geconfronteerd, kunnen er ook tussen de diverse gemeenschappen onderling eveneens verschillen worden opgemerkt.

Onder meer werd vastgesteld dat Indiase werknemers zich vaak in de hogere segmenten van de arbeidsmarkt begeven. Bij arbeidskrachten met een Pakistaanse of Bengaalse achtergrond werkt daarentegen meer dan 40 procent in beroepen met de laagste verloning. Dat geldt ook voor zwarte werknemers.

Eerder onderzoek toonde ook al dat vrouwen in sommige bedrijven gemiddeld tot 75 procent minder verdienen dan mannen.

Actie

De Confederation of British Industry (CBI) reageerde positief op de aangekondigde consultatie. Matthew Fell, beleidsdirecteur van de organisatie, zei dat transparantie een katalysator kan zijn om de beloningsverschillen tussen etnische groepen aan te pakken.

Frances O'Grady, algemeen secretaris van het Trade Union Congress (TUC), waarschuwde echter dat een publicatie van de loonverschillen niet voldoende zal zijn. De werkgevers moeten volgens haar ook worden verplicht te verduidelijken op welke manier de kloof zal worden gedicht.

Theresa May werkt met het Race at Work Charter ook - in samenwerking met Business in the Community - aan een strategie om de carrière-vooruitzichten van werknemers uit etnische minderheden te verbeteren.

Lees meer