Cover image

© EPA-EFE/Facundo Arrizabalaga

Economie

"Helft van de Russen in het VK zijn spionnen"

Er leven in Groot-Brittannië tienduizenden Russische spionnen. Dat is de boodschap van een rapport van de Henry Jackson Society, een denktank rond de Britse buitenlandse politiek. Volgens het rapport leven er in Londen liefst 75.000 Russische informanten die de geheime dienst van hun vaderland actief helpen. Dat is de helft van de totale populatie Russische expats in de Britse hoofdstad.

De studie waarschuwt ook voor een enorme toename van Russische spionage-officieren de voorbije acht jaar. Er zouden in Groot-Brittannië tweehonderd Russische officieren actief zijn voor het management van een vijfhonderdtal veldagenten.

Koude Oorlog

Bovendien is volgens het rapport minstens de helft van de diplomaten van de Russische ambassade in Kensington actief betrokken bij spionagewerk. Er wordt aan toegevoegd dat in Londen nu ruimschoots meer Russische spionnen actief zijn dan op het hoogtepunt van de Koude Oorlog.

Oleg Gordievsky, een kolonel van de Russische geheime dienst Komitet Gosoedarstvennoj Bezopasnost (KGB) die door de Britse spionagedienst MI6 werd aangeworven als dubbelagent, schatte dat Londen in het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw de uitvalsbasis was voor negenendertig begeleiders van Sovjet-spionnen.

De moderne spionnen kunnen officieel lid zijn van het personeel dat op de ambassade in Londen werkt of kunnen geheime agenten zijn die van een valse identiteit gebruik maken en als Brits of Russisch burger openlijk in Groot-Brittannië wonen.

"De belangrijkste taak voor de spionnen van Rusland is om informatie te verzamelen over personen die invloedrijk zijn of machtsposities innemen of in de toekomst belangrijk zouden kunnen worden,” wordt in het rapport opgemerkt. “Daarbij wordt bijzonder aandacht besteed aan personen die bij Russische aangelegenheden betrokken zouden kunnen raken.”

Ambassade

“De Russische ambassade in Kensington onderhoudt momenteel een staf van zesenvijftig diplomaten,” zegt de studie nog. “Volgens bronnen van de overheid zou ongeveer de helft van dat personeelsbestand bij inlichtingenwerk - zowel officieel als verdoken - betrokken zijn.”

In het rapport wordt de Britse regering ook opgeroepen zijn inspanningen in de strijd tegen de Russische dreiging te verdubbelen. Ook wordt aan de Britse autoriteiten gevraagd dat zou worden bekeken of media met Russische spionnen in hun rangen nog langer op een vergunning voor een parlementaire toegang zouden mogen rekenen.

Andrew Foxall, de auteur van het rapport, benadrukt dat de studie een licht werpt op de verdoken activiteiten van de Russische inlichtingendiensten in Groot-Brittannië. "De bedreiging van deze spionnen gaat terug naar een donker tijdperk uit het verleden,” zegt Foxall.

"De Russische spionnen zijn niet alleen bij moordaanslagen, zoals de vergiftiging van voormalig dubbelspion Sergej Skripal in Salisbury, betrokken. Zij zijn daarentegen actief bezig met een brede ontplooiing van een boosaardige Russische strategie om onze samenleving te ondermijnen.”

Lees meer