Science

42.000 Vlamingen kampen met een vorm van autisme

Uit cijfers van de Vlaamse Vereniging Autisme blijkt dat 42.000 mensen een autismespectrumstoornis hebben. Dus 1 op de 150 kinderen die bij ons geboren worden, kampt met een vorm van autisme. De Vlaamse Vereniging Autisme ziet twee grote oorzaken.

Jongens lijden vaker aan autisme dan meisjes. Voor elk meisje metautisme staan er drie tot vier jongens. Volgens VTM Nieuws meldden sommige onderzoekers datmeisjes namelijk beter hun autisme kunnen verhullen.

De Vlaamse Vereniging Autisme zegt dat autisme vandaag meerwordt vastgesteld omdat de denkstijl nu minder eenvoudig zou zijn: “ “Er komtveel meer informatie op ons af dan enkele decennia geleden. Je kan en moet meerkeuzes maken. Ook de gemiddelde mens heeft het daarbij al eens moeilijk enplooit zich op zichzelf terug. Rolpatronen van man en vrouw, werkgever enwerknemer zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Vroeger was de wereldveel statischer.”

Niet meer dan vroeger

Tochkan er niet bewezen worden dat autisme nu wel degelijk meer voorkomt danvroeger. Autisme kan nu gewoon sneller, nauwkeuriger en beter gevonden worden.

Show More
Close
Close