Economie

50 miljoen moslimvrouwen betreden de arbeidsmarkt

Sinds het begin van deze eeuw hebben ongeveer vijftig miljoen vrouwen hun intrede gedaan op de islamitische arbeidsmarkt. Die beweging kan als een stille revolutie worden bestempeld. Dat is de boodschap van het boek ‘Fifty Million Rising: How a New Generation of Working Women Is Revolutionizing the Muslim World’ van Saadia Zahidi, hoofd gender, opleiding en werk bij het World Economic Forum. Het boek getuigt over de implicaties van een unieke migratie van de woning naar de werkvloer in dertig landen.

“De intrede van deze nieuwe generatie werknemers heeft de arbeidsmarkt in de betrokken landen met 50 procent doen toenemen,” aldus Saadia Zahidi. “Deze operatie vertegenwoordigt dan ook een evolutie zonder voorgaande voor de rechten van de vrouw en de welvaart van de lokale economieën.”

Patriarchale normen

Zahidi benadrukt dat de plotse intrede van miljoenen vrouwen in het professionele leven tot grote verschuivingen heeft geleid. De auteur wijst erop dat de migratie van de vrouwen van het huishouden naar de werkvloer in de betrokken landen als een echte revolutie kan worden bestempeld. Bovendien worden volgens haar ook de patriarchale normen uitgedaagd.

Saadia Zahidi benadrukt dat deze nieuwe arbeidskrachten afkomstig zijn uit de meest uiteenlopende socioculturele milieus, terwijl ze ook in verschillende economische sectoren zijn tewerkgesteld.

“De meerderheid van deze nieuwe arbeidskrachten behoort tot de generatie van de millennials,” erkent de auteur. “Sommige werkneemsters naderen daarentegen al hun pensioenleeftijd, maar hebben desondanks toch pas voor de eerste keer in hun leven toegang tot betaalde arbeid.”

Smartphone

Zahidi merkt op dat het onderwijs in die ontwikkeling een cruciale rol heeft vervuld. “Weliswaar is in de meeste landen nog een duidelijk onevenwicht tussen de geslachten merkbaar, waarbij jongens een bevoorrechte behandeling ontvangen,” erkent ze. “Toch kan in een aantal islamitische naties – zoals Jordanië, Libanon of Qatar – worden vastgesteld dat de genderkloof in het onderwijs op enkele jaren tijd gevoelig is ingekrompen.”

“De toegang tot een hogere opleiding biedt aan jonge meisjes de kans de nodige kennis en vaardigheden te verwerven die voor een toetreding tot de arbeidsmarkt noodzakelijk zijn. Daarnaast moet echter ook gekeken worden naar de impact van de technologie. Op digitale platformen kunnen vrouwen immers gemakkelijker allerlei producten en diensten aanbieden.”

Daarbij verwijst ze onder meer naar een familiaal cateringproject in Indonesië, waarbij de dochter op haar mobiele telefoon bestellingen noteert voor gerechten die door haar moeder worden bereid. De zoon van het gezin levert vervolgens de maaltijden bij de klanten af.

“Dankzij connectiviteit en een smartphone heeft dit gezin, ook zonder hoger onderwijs genoten te hebben, een kleine onderneming kunnen opzetten,” getuigt Zahidi.

Show More
Close
Close